Maaseudun energiayrittäjyys – hanke viestii yleisesti energiayrittäjyydestä ja alan uusista teknologioista sekä alueellisista hankkeista ja niissä saavutetuista tuloksista. Kevään aikana hankkeen toiminta on keskittynyt erityisesti energiahanketoimijoiden tiedon keskinäisen jakamisen edistämiseen ja toiminnan tukemiseen.

Maaseudun yritysten ja energiahankkeiden tukena

Valtakunnallinen Maaseudun energiayrittäjyys -hanke kokoaa yhteen alan toimijat työskentelemään maaseudun yritysten hyväksi. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö tukee innovaatioiden tunnistamista, kehittämistä ja käytännön toteutusta. Hanke pyrkii monipuolistamaan energiayrittäjyyttä ja tehostamaan ilmastonmuutoksen hillintää.

Energiayrittäjyyden ajankohtaisista teemoista järjestetään webinaareja ja koulutuspäiviä. Energia-alan tapahtumien yhteydessä pidettävillä Energiainnovaatioklinikoilla voi keskustella asiantuntijan kanssa omista energiayrittäjyyden ideoista ja saada niihin tukea ja neuvoja. Ulkomaan opintomatkoilla pääsee tutustumaan uusiin innovaatioihin ja verkostoitumaan energiayrittäjien tai energiayrittäjyydestä kiinnostuneiden sekä hanketoimijoiden kanssa.

Energiaoivallukset jakoon

Kevään 2020 aikana on jaettu tietoa Energiaoivalluksia-webinaarisarjassa, jossa kuultiin energiahankkeiden saavutuksista ja myös haasteista. Hanketoimijat jakoivat tietoaan ja kokemuksiaan muille hanke- ja energiatoimijoille sekä yrittäjille yksittäisissä kehityshankkeissa saaduista hyvistä tuloksista, toimivista käytännöistä tai innovaatioista. Kymmenosaisessa webinaarisarjassa kuultiin oivalluksia mm.  energianvarastoinnista, energiatiedon välityksestä ja biokaasusta. Webinaarien tallenteet ovat katsottavissa energiayrittäjyys.fi-sivustolla.

Hankkeen tiedotustoiminta energia-alan ajankohtaisista asioista sai keväällä rinnalleen Uutta energiassa –juttusarjan, jossa kerrotaan uusista teknologioista ja energiayrittäjyyden toimintamalleista. Kerroimme energiayrittäjille mm. pajun viljelyn ja biohiileksi jatkojalostuksen mahdollisuuksista. Juttuehdotuksia voi lähettää hanketiimille osoitteeseen iida.hollmen(a)bioenergia.fi.

Biokaasun asiantuntijaryhmän tukena

TEM:n asettaman biokaasuohjelmaa valmistelleen työryhmän taustatueksi koottiin viime vuoden lopussa biokaasun asiantuntijaryhmä. Maaseudun energiayrittäjyys oli kokoamassa ryhmää ja mukana itse ryhmässä. Yhteistyössä TEM:n kanssa toteutettiin myös biokaasukysely, jolla kerättiin vastauksia kentältä työryhmän työn tueksi. Kyselyä jaettiin laajasti ja siihen saatiin lähes viisi sataa vastausta.

Tutustumiskohteet ja hankkeet kartalla

Ympäri Suomea levittäytyneissä kehityshankkeissa työskennellään uusiutuvan energian parissa. Hankkeita voi tarkastella Hankekartalta, jossa on mukana myös kohteita, jotka soveltuvat vierailukohteiksi esimerkiksi tutustuttaessa uusiutuvan energiantuotannon eri muotoihin tai energiayrittäjyyteen. Kartalle voi myös itse ilmoittaa mukaan tutustumiskohteen, jossa energian tuotannossa on esimerkiksi edistyksellistä teknologiaa tai energiatehokkuutta.

Suomen kattavin tapahtumakalenteri

Energiayrittäjyys.fi sivuilla on monipuolisesti tietoa aihealueittain energiayrittäjyydestä, energian kulutuksesta, tuotannosta ja energiapotentiaaleista. Sivuilta löytyy myös Suomen kattavin energiatapahtumien Tapahtumakalenteri. Omat uusiutuvaan energiaan liittyvät tapahtumat kannattaa ilmoittaa mukaan kalenteriin. Syksyn aikana hanke on mukana mm. Lämpöyrittäjäpäivillä ja Energiamessuilla sekä mukana järjestämässä biokaasu- ja aurinkoenergiatilaisuuksia ja hanketreffejä eri puolilla Suomea. Keväälle suunniteltu energiaopintomatka Tšekkiin siirtyi syksylle.

Seuraa somessa ja tilaa uutiskirje!

Facebook: Energiayrittäjyydestä elinvoimaa -ryhmä
Twitter: @Energiayritys
Uutiskirje: Tilaa uutiskirje!
Verkkosivu: energiayrittäjyys.fi

Toteuttajat: ProAgria Länsi-Suomi, ProAgria Keskusten Liitto, AF-Innova ja Bioenergia ry
Rahoittaja: EU:n maaseuturahasto

Lisätietoja: Iida Hollmén, koordinaattori, Maaseudun energiayrittäjyyshanke, 044 489 0417, iida.hollmen(a)bioenergia.fi