Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 48§ muuttamisesta