Eurooppa-neuvoston heinäkuun päätelmät EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä (multiannual financial framework, MFF) ja Next Generation EU -elvytyspaketista (NGEU) toteavat, että vähintään 30 % menojen kokonaismäärästä olisi ohjattava ilmastotavoitteiden tukemiseen. Oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle (Just Transition Fund, JTF) on neuvoston kompromississa rahoituskehyksestä ohjattu 7,5 € miljardia vuosille 2021–2027 ja tuosta elvytyspaketista 10 € miljardia jaettavaksi kolmessa vuodessa 2021–2023.

Eurooppa-neuvosto tuki komission tammikuussa ehdottamaa summaa monivuotisesta rahoituskehyksestä ja toteaa, että rahaston jakoperuste on komission alkuperäisen ehdotuksen mukainen. Näin ollen Suomen osuus 7,5 € miljardista olisi 165 miljoonaa euroa.

Sen sijaan elvytyspaketista JTF:lle myönnetyn 10 € miljardin jakoperusteista ei ole neuvoston päätelmissä erillistä mainintaa. Monet lähteet Brysselissä ja kotimaassa olettavat myös sen jaettavan JTF:n jakomenetelmän mukaisesti (Komission ehdotus oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta, Liite 1). Näin JTF-rahaston koko olisi 17,5 mrd euroa, yli puolet suurempi kuin tammikuussa mutta yli puolet pienempi kuin mitä vielä kesäkuussa ennen elpymispaketista päättämistä ehdittiin esittää. Joka tapauksessa Suomellekin tuleva osuus tulisi olemaan merkittävä, ehkä noin 350 miljoonan euron luokkaa, mikäli jakoperusteet säilyvät EU-parlamentin päätöksessä syyskuussa.

Niin JTF:n jakoperusteet kuin neuvoston päätelmissä sovitut summat voivat kuitenkin vielä hieman muuttua sen jälkeen EU-puheenjohtajamaa Saksan johdolla käytävien trilogineuvotteluiden seurauksena. Suuria, miljardien muutoksia pidetään kuitenkin varsin epätodennäköisenä.

 

Lisätietoja: Hannu Salo, 040 502 2542, hannu.salo(a)bioenergia.fi