Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta