Vanhempi konsultti Hanna-Mari Ahonen Perspectives Climate Groupista alusti aiheesta Negatiiviset päästöt osana EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa, Green Dealia. Pohjaa tarkastelulle antaa hänen panoksensa Ruotsin energiaviraston tuoreen julkaisun, Net-Zero Emissions (www.negative-emissions.info) tuottamiseen. Julkaisu tarkastelee negatiivisten päästöjen teknistä potentiaalia, kustannuksia ja esteitä, ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia, sääntelyä ja laskentaa sekä vaadittavia politiikkatoimia ja kannustimia Pariisin ilmastosopimuksen kannalta.

Negatiivisten päästöjen ratkaisut voidaan jakaa luontopohjaisiin ja teknologisiin edellyttäen, että hiilen sitoutuminen on pitkäaikaista ja pysyvää. Näiden yhdistelmäksi voidaan katsoa Bio-CCS, jossa bioperäisistä prosesseista vapautunut hiili sidotaan ja varastoidaan. Alustus tarjosi mielenkiintoisia, uusia avauksia sekä näkymää, jonka avulla EU:n päästötavoitteiden kiristämiseenkin voidaan löytää ratkaisuja. Kannattaa katsoa selkeä ja havainnollinen tallenne myös tämän alustuksen osalta! Jos Bioenergiapäivä jäi väliin tänä vuonna, niin tallenteen voi ostaa 30 prosentin alennuksella osallistumismaksusta osoitteesta viestinta(a)bioenergia.fi.

Puuni Oy:n Co-Founder ja tieteellisistä asioista vastaava Juha Siitonen porautui kaksoislaskennan haasteisiin alustuksessaan Kotimaiset hiilinielut kompensaatiossa. Esitys kertoi yrityksen liikeideasta ja havainnollisti mahdollisia kaksoislaskentatilanteita perustellen, miksi kotimaisten hiilinielujen vahvistamisessa kaksoislaskenta ei voi olla syynä olla osallistumatta erilaisiin vapaaehtoisuuteen perustuviin päästökompensaatiotoimiin.

Session päätteeksi aikaa jäi tiiviille keskustelulle, jossa alustajat Ahonen ja Siitonen keskittyivät lähinnä kaksoislaskennan ongelmaan ja vastasivat mm. kysymykseen, mitä voidaan pitää hiilen varastoinnissa riittävän pitkäaikaisena.