Norjan hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (CCS) edistävää Longship-hanketta koordinoivan Gassnova-yhtiön toimitusjohtaja Trude Sundset antoi Bioenergiapäivälle tilannekatsauksen. Hankkeen ensimmäiset pilottikohteet ovat Oslossa Fortumin jätevoimalaitos ja Heidelberg Cementin tuotantolaitos. Molemmista tullaan ottamaan talteen 400 000 tCO2/a. Longship-projektiin liittyy myös Totalin, Shellin ja Equinorin Northern Lights -hanke, jossa hiilidioksidia kuljetetaan erilaisista kohteista laivalla välivarastoon Norjan rannikolle. Välivarastosta hiilidioksidi johdetaan pysyvään varastoon kolmen kilometrin syvyyteen meren pohjan alle.

Syyskuussa Norjan valtio teki miljardiluokan päätöksen rahoitusvalmiudesta hankeinvestointeihin ja myös 10 vuoden tuotantotukeen. Hankkeen keskeinen idea on saada muita maita ja ulkomaisia yrityksiä mukaan. Näin on myös käymässä. Bioenergiapäivää edeltäneellä viikolla Microsoft kertoi lähtevänsä selvittämään teknologiayhteistyötä Northern Lights-hankkeen kanssa. Longship -hanke on Norjan suurin teollinen ilmastohanke tähän mennessä ja sen odotetaan luovan kaikkiaan myös noin 3000 työpaikkaa. Longship -hanke odottaa CCS-teknologian kustannusten laskevan tulevaisuudessa merkittävästi, jos vuosittaista talteenottoa kasvatetaan. Pitkää etäisyyttä laivakuljetukselle Suomesta Sundset ei pitänyt esteenä, vaan totesi sen vaativan hyvää suunnittelua ja optimointia esimerkiksi alusten koon suhteen. Alusten omistukseen Gassnova ei osallistu, vaan Northern Lights -hankkeessa ne omistaa tai järjestää osallistuvat yritykset itse.