Bioenergiapäivä 19.10.2020 pidettiin koronan takia verkkoseminaarina. Bioenergia ry:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Vanhala Oulun Energiasta avasi päivän toteamalla erittäin suuren riskin siitä, että nopea muutos pois energiaturpeesta tulee kohtaamaan suuria haasteita. Hän kertoi myös kolme osaratkaisua, joilla riskejä voitaisiin hallita.

Ensimmäiseksi on varmistettava energiapuun tarjonta ensiharvennusrästeiltä. Tätä varten voitaisiin säätää 10 vuoden ajalle kestävän metsätalouden rahoituslaki, jolla tuettaisiin puunkorjuuta rästikohteilta ja tuki maksetaan jokaista korjattua puukuutiota kohti. Kuutiometrikohtainen tuki parantaisi tehokkaimmin rästikohteiden hoitoa.

Toiseksi olisi saatettava koko maan ensiharvennusrästit ja energiapuut kysynnän piiriin uudella kuljetustuella sellaisille alueille, jossa maakunta tuottaa enemmän energiapuuta, kuin käyttää sitä.

Kolmanneksi yhteiskunnan tulisi esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen kautta ostaa turvetuottajilta täydellä arvolla riittävät varmuusvarastot, joilla voidaan varmistaa turpeen tarjonta myös riskien toteutuessa. Huoltovarmuusvarastoihin liittyvä riski ei voi jäädä yksin tuottajien harteille.