Verkkoseminaarin osallistujat kertoivat mielipiteensä päivän aikana neljästä eri äänestysaiheesta: EU:n ilmastopolitiikka, uusiutuvan energian direktiivin avaaminen, hakkuiden yhteydessä jätettävän puun halkaisijan mahdollinen metsänhoidollinen suositus ja kestävyyskriteerien todentamisen suurin haaste. Vastausvaihtoehtoja oli kolmesta neljään. Kuhunkin kysymykseen löytyi suosikiksi noussut vastausvaihtoehto.

Mitä Suomen hallituksen pitäisi ajaa EU:n ilmastopolitiikassa? Vastaajista noin 41 %:n mielestä maankäyttösektorin päästölaskennan muuttamista (laskennallisista hiilinieluista kohti todellisia YK:lle raportoituja hiilinieluja). Reilu 26 % toivoi päästöjen ja hiilinielujen tasapainoa jokaiselle EU-jäsenmaalle viimeistään 2050 ja 18 % vastaajista päästökaupan laajentamista nykyisestä. 14 prosenttia vastaajista sanoi, että Suomen hallituksen pitäisi ajaa EU:n parlamentin toivomaa 60 % päästötavoitetta vuoden 2030 tavoitteeksi.

Tämänkertaisessa Bioenergiauutisten gallupissamme kysymme tätä samaa asiaa lukijoilta. Käy vastaamassa!

Kannattaako uusiutuvan energian direktiivi avata, kun EU:n 2030 päästötavoitetta tiukennetaan? Ei, päästötavoitteen kiristys voidaan hoitaa muulla tavalla, sanoi lähes 54 % vastanneista. Reilun 38 %:n mielestä direktiivi kannattaisi avata ja lisätä uusiutuvan energian tavoitetasoa (nyt: 32 % 2030). Vajaat kahdeksan prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että direktiivi kannattaa avata ja lisätä tavoitetasoa sekä kiristää bioenergian kestävyyskriteereitä.

Kysyimme Bioenergiapäivän osallistujilta myös tulisiko hakkuiden yhteydessä jätettävän puun halkaisijasta olla metsänhoidon suositus? Vastaajista reilu 53 % ei ollut puun halkaisijan suosituksen kannalla. Runsas 38 % oli sitä mieltä, että läpimittasuosituksen tulisi olla vähintään 20 cm, vähintään 10 cm:n läpimitan kannalla oli reilu yhdeksän prosenttia vastaajista. Kolmen prosentin mielestä raja voisi olla jokin muu.

Yksituumaisimpia Bioenergiapäivän osallistujat olivat kestävyyskriteerien todentamisen suurimman haasteen suhteen. Runsas 81 % vastaajista oli sitä mieltä, että suurin haaste on tuontipuun kestävyyden todentaminen. Muut vastaukset jakautuivat tasan kahden muun vaihtoehdon välillä, kun reilu 9 % vastaajista piti suurimpana haasteena tarvittavien dokumenttien saamista pienemmiltä biomassan toimittajilta ja runsaan yhdeksän prosentin mielestä energiayritysten kestävyysjärjestelmien rakentaminen ja hyväksyttäminen on kestävyyskriteerien todentamisen suurin haaste.