Ilmastorahasto päätettiin perustaa helmikuussa hallituksen ilmastokokouksen yhteydessä. Sen pohjana on Valtion kehitysyhtiö VAKE. Rahasto keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, digitalisaation edistämiseen sekä teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen. Vakesta perustetaan Ilmastorahasto Oy yhtiöjärjestyksen muutoksella. Yhtiötä pääomitetaan 300 miljoonalla vuoden 2020 aikana ja tämän lisäksi yhtiön käytettävissä on vuosittain Nesteen osinkoja vastaava tuotto.

Vake on ehdottanut toimintaa neljässä investointikategoriassa – Ilmastorahaston osalta toiminnan määrittely on käynnissä TEMin johdolla. Vake on kerännyt Ilmastorahaston toimintaa varten toistaiseksi yli 200 investointiaihiota. Ilmastorahastoa kiinnostaa erityisesti kaupalliset skaalaukset, jotka ovat ilmastoratkaisuina ensimmäisiä teolliseen mittakaavan toteutuksia. Yli puolet aihioista ovat tämäntyyppisiä. Hankkeiden tuki voi olla parhaimmillaan jopa 10 miljoonaa, selvästi yli Business Finlandin tasoa. Ilmastorahastolla on mahdollista edistää myös digitalisaatiota ja erityisesti ilmastoratkaisuihin liittyviä hankkeita.

Ilmastorahasto voi olla mukana myös esimerkiksi yhteisyrityksessä kaupungin ja kaupallisten toimijoiden välillä vähemmistöosuudella ja voi ratkaista pääomituksen pullonkauloja. Yksityinen omistajan pitää aina olla johtava ja eteenpäin vievä taho.