Bioenergia ry kutsui syyskokouksessaan kunniajäseneksi Eija Alakankaan. Turpeen ja bioenergian tutkimuksen parissa VTT:llä uransa tehnyt Alakangas on kansainvälisesti tunnustettu alan asiantuntija. Hän on ollut aktiivinen toimija Bioenergia ry:ssä ja sen edeltäjäyhdistyksissä niiden perustamisesta lähtien.

Bioenergia ry kiitti syyskokouksessaan 11.12.2020 kunniajäsenyydellä Eija Alakangasta. VTT:ltä eläkkeelle jäänyt johtava tutkija Alakangas on tehnyt vuodesta 1983 alkaen uran turpeen ja bioenergian tutkimuksen parissa ja on kansainvälisesti tunnustettu alan asiantuntija. Alakangas on ollut keskeisessä roolissa yhdistyksen toiminnassa viimeisten vuosikymmenten aikana edistäessään ja tukiessaan yhdistyksen tavoitteita merkittävästi.

Bioenergia ry:n kunniajäsen Eija Alakangas–   Olen kokenut itseni bioenergia-alan tutkimustiedon välittäjäksi ja käytäntöön soveltajaksi. Siksi yhteistyö bioenergia-alan kotimaisten yhdistysten ja kansainvälisten bioenergia-alan verkostojen välillä on ollut erityisen tärkeää, sanoo Alakangas. Hänen mukaansa tutkimustiedon on hyödytettävä yhteiskuntaa sekä palveltava energia- ja ympäristötavoitteita. Tutkimustiedon pitää auttaa yrityksiä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja uuden teknologian soveltamisessa.

– Tutkijoiden pitää uskaltaa tuoda faktatietoa esille, emme voi olla mielipiteiden varassa. Some luo paineita tiedonvälitykseen, Alakangas painottaa.

Eija Alakangas on ollut mukana yhdistyksen toiminnassa vuodesta 1991 alkaen, kun Bioenergia ry:n edeltäjä FINBIO perustettiin. Alakankaan hankkiman rahoituksen avulla järjestettiin esimerkiksi ensimmäinen Bioenergiapäivä 25 vuotta sitten. Alakangas on myös ollut mukana muun muassa alan kansainvälisten konferenssien järjestelyissä ja toiminut tapahtumien puheenjohtajana sekä Puuenergia- ja Bioenergia-lehtien toimitusneuvostoissa, kirjoittanut lukuisia artikkeleita ja vetänyt puun ja turpeen laatuohjeiden valmistelua. Eija Alakangas on tehnyt pitkään yhteistyötä myös AEBIOM:in, nykyisen Bioenergy Europen kanssa.

– Bioenergia on maailman vanhimpia energiantuotantomuotoja. Se on kehittynyt teknologisesti kolmen kiven liedestä vähäpäästöisiin ja tehokkaisiin ratkaisuihin, joissa teollisuudelle kelpaamattomia biomassoja hyödynnetään ympäristöä säästäen, Alakangas kertoo.

Tulevaisuudessa ympäristöasiat korostuvat Alakankaan mukaan entisestään ja ilmastonmuutoksen hidastaminen ja torjunta on tärkeää, mutta myös vaikeaa. Alakangas kaipailee tutkimusohjelmia, jotka tuovat tutkijat ja yritykset yhteiseen kehitystyöhön. Tätä toimintoa on hoidettu EU-projektien avulla, jolloin rahoitusosuudet voivat olla suurempia.

– Jatkossa tutkimusyhteistyöhön tarvitaan käyttäytymistieteen ja muitakin osaajia poikkitieteellisesti mukaan, Alakangas toteaa.

Jyväskyläläinen Eija Alakangas on kuudes Bioenergia ry:n kunniajäsenyyden saanut henkilö.

 

Lisätietoja: Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka, puh. 040 1630 465