Suomalaisedustus jatkuu suurimman uusiutuvan energiamuodon keskeisessä vaikuttamistyössä Brysselissä, kun Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty valittiin eilen kahden vuoden jatkokaudelle Bioenergy Europen puheenjohtajaksi. Järjestö edustaa bioenergia-alaa koko Euroopan tasolla. Bioenergy Europen jäseniä ovat 40 kansallista alan järjestöä sekä noin 100 yritystä.

Tuohiniitty on toiminut yhdistyksen hallituksessa vuodesta 2015 lähtien ja vuodesta 2018 hallituksen puheenjohtajana.

Bioenergy Europen puheenjohtaja Hannes Tuohiniitty– Kahden viime vuoden aikana olen nähnyt, kuinka merkittävää on aktiivinen läsnäolo Brysselissä, kun halutaan vaikuttaa lainsäädäntöön ja sen valmisteluun. Tänä vuonna on nähty EU-tason julkisten kuulemisten tsunami, mikä ennakoi edunvalvontaan kiireisiä lähivuosia. Bioenergy Europe on suurimman uusiutuvan energiamuodon pääedustajana keskeisessä asemassa vaikuttamistyössä. Siksi odotan mielenkiinnolla muun muassa uusiutuvan energian direktiivin uudelleen tarkastelua ja kestävän rahoituksen lainsäädännön yksityiskohtia, Tuohiniitty kommentoi järjestön näkymiä.

Bioenergy Europen pääsihteeri Jean-Marc Jossartin mukaan eurooppalainen politiikka on käännekohdassa.

– Monet säädökset päivitetään vastaamaan uutta hiilineutraaliustavoitetta. Jäsenvaltioiden on oltava äänekkäämpiä Brysseliin suuntaan kertoessaan kuinka bioenergia nivoutuu yhteen maiden metsänhoitopolitiikan kanssa ja tukee maaseutualueiden taloutta ja työllisyyttä, Jossart painottaa.

Hannes Tuohiniitty jatkaa edelleen myös nykyisessä tehtävässään Bioenergia ry:ssä.

Lisätietoja:

Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö, Bioenergy Europen puheenjohtaja, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

Jean-Marc Jossart, pääsihteeri, Bioenergy Europe, +32 478 77 36 07, jossart(a)bioenergyeurope.org