Kestävän rahoituksen taksonomiaa on valmisteltu vuodesta 2018 lähtien. Kyse on luokittelukriteereistä, joita sovelletaan kestäviin investointeihin EU-asetuksen mukaisesti.

Tämän vuoden maaliskuussa komission asettama tekninen asiantuntijaryhmä (TEG) julkisti esityksensä, joka keräsi laajaa kritiikkiä. Taksonomia on rahoitusalan tarpeisiin kehitetty luokittelutyökalu, jonka avulla investointeja sekä rahoitustuotteita voi luokitella kestäviin ja ei-kestäviin. Se, että jokin taloudellinen toiminto ei ole mukana taksonomiassa voi vaikuttaa kyseisen alan investoinnin saatavuuteen tai rahoituksen hintaan.

Komissio julkisti 20.11.2020 luonnoksen niin sanotusta delegoidusta asetuksesta konsultaatiota varten.  Komission sisältä on kuulunut varsin erinäisiä näkemyksiä vielä luonnoksen julkistamisen jälkeen. Jäsenmailla ja kansalaisilla on mahdollisuus kommentoida luonnosta 18.12.2020 asti.

Useat tahot ovat kritisoineet luokittelun ristiriitaisuutta Unionin muun lainsäädännön kanssa sekä toimijoiden käyttöön epäkelpoja kriteereitä. Tämä on näkynyt varsinkin energia-, metsä- ja maataloustoimintojen kohdalla.

Bioenergia on mukana taksonomiassa useassa kohdassa: sähköntuotanto, yhteistuotanto ja nestemäisten sekä kaasumaisten liikennepolttoaineiden tuotanto. Samoin mukana on bioenergiateknologioiden valmistaminen ylänimikkeenä.

Bioenergia ry jätti varsin kriittisen lausuntonsa hyvissä ajoin ja siihen voi tutustua täällä. On syytä todeta, että luonnos on mennyt joiltain osin parempaan suuntaan sitten TEG:n loppuraportin.

Komission odotetaan vuoden vaihteen tienoilla julkistavan lopullisen delegoidun asetuksen. Jäsenmaiden Neuvostolla ja Euroopan Parlamentilla on 30 vuorokautta aikaa joko hyväksyä tai hylätä annettu asetus.

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi