Lausunto hallituksen esityksestä rahankeräyslain 1§ muuttamisesta