EU:n innovaatiorahaston (Innovation Fund) hakukutsu pienemmille hankkeille on parhaillaan käynnissä ja hakuaika päättyy 10.3.2021 mennessä. Hakea voivat hankkeet, joiden pääomamenot ovat 2,5–7,5 Me.

Ratkaiseva tekijä on nimenomaan hankkeen, ei hakijan koko. Hakija voi olla start-up, pieni yritys tai suuri yritys. Hanke voi koskea esimerkiksi uusiutuvaa energiaa, energiaintensiivistä teollisuutta, hiilidioksidin talteenottoa ja käyttöä tai varastointia (CCUS) tai energiavarastointia. Tuki voi olla maksimissaan 60 % pääomamenoista ja sen nostaminen on joustavaa hankkeen aikana.

Innovaatiorahasto tulee rahoittamaan puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa noin 10 miljardilla kuluvalla vuosikymmenellä. Rahoitushakuja tulee olemaan joka toinen vuosi. Suurten hankkeiden hakuikkuna päättyi loppuvuodesta 2020.

Nauhoite haun esittelystä on nähtävillä noin 11.2. asti Business Finlandin sivuilla Esitysaineistoja – Business Finland (28.1.2021) ja esitysmateriaali PowerPoint Presentation (businessfinland.fi)

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi