Pellervon taloustutkimus PTT julkaisi tänään selvityksen turvetoimialan työllistävyydestä ja aluetalousvaikutuksista. Tiedot perustuvat vuoden 2019 tilanteeseen, jolloin toimiala työllisti koko Suomessa tuotantoketjussa noin 2 500 henkilötyövuoden verran ja tuotannon bruttoarvo oli puoli miljardia euroa. Suurin merkitys turvetoimialalla on maakunnista Etelä-Pohjanmaalla ja seutukunnista Luoteis-Pirkanmaalla ja Haapavesi-Siikalatvalla.

PTT:n selvityksessä arvioitiin, mitkä ovat turvetoimialan välittömät ja välilliset vaikutukset kansan- ja aluetalouteen vuonna 2019, ja mitä tapahtuu alan työllisyydelle, kun turpeen käyttö vähenee 50 tai 75 prosenttia. Välittömien vaikutusten määrittely perustuu Tilastokeskuksen tilastoihin turpeennoston toimialalta ja välilliset vaikutukset määritettiin panos-tuotos-menetelmällä. Vaikutukset koskevat turvetoimialaa kokonaisuutena.

Vuonna 2019 turvetoimialan tuotannon bruttoarvo oli puoli miljardia euroa ja suora työllisyys 1 400 henkilötyövuotta. Koko tuotantoketjussa toimiala työllisti arviolta 2 500 henkilötyövuotta.

PTT:n selvityksen lähtökohtana oli aleneva energiaturpeen käyttö.

– Energiaturpeen tuotanto on supistunut kolmannekseen vuodesta 2018 vuoteen 2020 ja suunta nykyoloissa näyttää edelleen jatkuvan. Bioenergia ry arvioi turpeen energiakäytön seuraavan perässä niin, että hallitusohjelman tavoittelema puolittuminen näyttää todennäköiseltä jo vuonna 2023. Samalla puolittuvat myös turpeen hiilidioksidipäästöt, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka ja kysyy, kuinka monella toimialalla ylletään yhtä nopeaan päästöjen vähentämiseen.

Kun energiaturpeen käyttö näyttää puolittuvan jo parissa vuodessa, laskisi esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla työllisten määrä välilliset vaikutukset mukaan luettuna runsas 200 henkilötyövuotta. Turpeen käytön todennäköinen väheneminen edelleen 75 prosentilla taas laskee näissä maakunnissa välitöntä työllisyyttä vajaa 200 henkilötyövuotta ja välillinen työllisyys mukaan luettuna reilut 300 henkilötyövuotta.

– PTT:n selvitys on tärkeä osoittaessaan merkittäviä eroja turvealan talousvaikutusten jakautumisessa erityisesti maakuntien sisällä myös tärkeimmissä turvemaakunnissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, toteaa Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannu Salo. Se auttaa toivottavasti kohdentamaan paremmin erilaisia tukitoimia juuri näille alueille, joiden talous ja työllisyys kärsivät eniten energiaturpeen rajusta pudotuksesta. On pidettävä huoli siitä, etteivät negatiiviset työllisyysvaikutukset jää kurittamaan näitä alueita pidemmäksikin aikaa, jatkaa Salo.

Vaikka koko maan tasolla talous sopeutuisikin uuteen tilanteeseen, paikallisesti vaikutukset työllisyyteen ja tuotantoon voivat jäädä pitkäaikaisiksi, ellei korvaavaa elinkeinotoimintaa synny nopeasti.

Lue PTT:n turvetoimialan Policy Brief  tästä!

Lisätietoja: Toimialapäällikkö Hannu Salo, Bioenergia ry, 040-5022542, etunimi.sukunimi(at)bioenergia.fi