Energiaturpeen käytön nopea väheneminen rajusti nousseen päästöoikeuden hinnan ja vuodenvaihteessa lähes kaksinkertaistuneen turpeen verotuksen myötä laskee toimialan kokonaispäästöt vuoden 2020 6,6 MtCO2:sta 2,2 MtCO2:iin viidessä vuodessa.

Turpeen polton päästöt ja energiaturpeen tuotanto vähenevät viidesosaan ja tuotantopinta-ala viiveellä noin kolmanneksella vuoteen 2025 mennessä. Energiaturvetta tuotettiin viime vuonna 6,5 Mm3. Viiden vuoden kuluttua sitä tuotetaan enää noin 1,5 Mm3. 

Maankäyttösektorille laskettavat turvetuotantoalueiden päästöt vähenevät käytön vähenemistä hitaammin, koska seuraavaan maankäyttöön siirtyvät suonpohjat lasketaan kasvihuonekaasuinventaariossa turvetuotannon päästöiksi siihen saakka, kunnes niille on muodostunut vakiintunut taimikko tai kosteikko. Tilastoissa turvetuotantoalueina raportoidaan tästä syystä alueita, jolla ei ole vuosiin tuotettu turvetta.

Tiedot käyvät ilmi Bioenergia ry:n tekemästä jäsenkyselystä ja ennusteesta, jossa käytettiin Afryn viime elokuussa julkaistun raportin skenaarioita. Kun viime vuosina ympäristölupaehdoista vapautui vain reilu tuhat hehtaaria, niin lähivuosina tarve on poistaa moninkertainen määrä suonpohjia hiilinieluiksi. Ympäristöhallinnon ympäristölupajärjestelmän mukaan turvetuotannolle on luvitettu reilut 62 000 hehtaaria.

– Kun energiaturpeen kysyntä vähenee nopeasti, onkin päättäväisesti etsittävä keinoja siirtyä tuotannosta poistuvilla alueilla seuraavaan maankäyttöön. Tämä olisi hallinnoitava mahdollisimman sujuvasti sekä ilmasto- ja resurssiviisaasti, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Afryn raportissa käytettiin kahta erilaista veroskenaariota ja kolmea erilaista skenaariota päästöoikeuden hinnalle. Raportin jälkeen päästöoikeuden hinta on kohonnut raportin korkeimman hintaskenaarion yläpuolelle. Bioenergia ry arvioi Afryn raportin tuloksia tuoreeltaan viime syksynä. Tiistaina 9.3. päästöoikeuden hinta markkinoilla oli noin 40 euroa hiilidioksiditonnia kohden. Markkina-analyytikkojen arvioiden keskiarvo vuosien 2022-2023 hinnasta oli tammikuussa 46 euroa.

Lisätietoja: Hannu Salo, toimialapäällikkö, 040-5022542, hannu.salo(a)bioenergia.fi