Kunnat ovat huomattavia energiantuottajia, käyttäjiä ja energiaa käyttävien palvelujen ostajia. Samalla kunnat näyttävät esimerkkiä siitä, miten energiaa kestävästi tuotetaan ja käytetään. Bioenergia ry:n toisessa energia-ja hiilinielukuntavaaliwebinaarissa pureuduttiin uusiutuvien liikennepolttoaineiden ja muiden liikkumisen päästöjen vähentämisen keinoihin kunnissa.

Energiayhtiöt ovat useimpien kaupunkien tärkeimpiä omistuksia, joten energia-alan muutokset, kuten fossiilisen polttoaineen ja turpeen käytön verot sekä päästökauppa, heijastuvat suoraan niihin. Äkilliset muutokset saattavat johtaa kaukolämpöhinnan nousuun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen hakemiseen, kuten lisäinvestointeihin tai puupolttoaineeseen siirtymiseen.

Julkisen sektorin ajoneuvo- ja palveluhankinnat ovat puhtaiden ajoneuvojen direktiivin alaista toimintaa. Direktiivi velvoittaa kuntia 2.8.2021 alkaen autojen ostamisen, vuokraamisen ja leasingin yhteydessä hankkimaan tietyn osuuden niin kutsuttuja puhtaita ajoneuvoja, jotka käyttävät polttoaineena joko sähköä, biokaasua tai uusiutuvaa dieseliä. Sama vaatimus koskee ajoneuvoja koskevien palvelujen hankintoja.

Ensimmäisellä kaudella, elokuu 2021–2025, pitää puolet uusista henkilö- ja pakettiautoista olla ladattavia hybridejä tai täyssähköautoja ja seuraavalla 5 vuotiskaudella kaikkien uusien ajoneuvohankintojen täytyy olla sähköautoja. Kuorma-autoissa ja busseissa velvoitteet ovat selvästi lievemmät ja osa velvoitteesta voidaan täyttää bioratkaisuilla. Velvoite ei koske työkoneita eikä erikoiskalustoa kuten hälytysajoneuvoja.

Julkisiin biokaasun tankkauspisteisiin ja latauspisteisiin on haettavissa kilpailutuksen kautta tukea. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano tuo latauspiste- ja latausvalmiusvelvoitteita rakennusten pysäköintialueille.