Kuntien mahdollisuuksista edistää hiilensidontaa ja hiilinieluja keskusteltiin Bioenergia ry:n kuntavaaliehdokkaille ja muille kiinnostuneille 11.3. järjestämässä kolmannessa energia- ja hiilinieluwebinaarissa. Toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty aloitti tilaisuuden kertomalla teknisistä ratkaisuista hiilensitomiseksi. Yhtenä keinona kunnat voivat edistää hiiltä pysyvästi sitovan biohiilen tuotantoa ja käyttöä kunnan hankkeissa, esimerkiksi viheralueilla ja huleveden puhdistuksessa. Tuohiniitty toi myös esiin, että varsinkin muissa pohjoismaissa on käynnistymässä suuriakin hankkeita, joissa hiilidioksidi otetaan bioenergian tai jätteenpolton yhteydessä talteen ja vietäisiin varastoitavaksi merenpohjan alle.

Kehityspäällikkö Timo Heinonen kertoi, miten Tampereen Sähkölaitos on siirtynyt kohti hiilineutraalia kaukolämpöä ja miten he näkevät hiilensidonnan roolin siinä. Heinonen huomautti, että tällä hetkellä hiilensidonnalle ei tule selkeitä kannusteita politiikasta. Puuni Oy:n toimitusjohtaja Joona Puhakka valotti, miksi suomalainen peltoheitto on tärkeä osa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan. Yritys metsittää varsinkin julkisyhteisöjen peltoheittoja hiilensidonnan lisäämiseksi ja monimuotoisuuden lisäämiseksi. Yksi Puhakan ehdotus kunnille on järjestää tapahtumia, joissa kuntalaiset pääsevät itse istuttamaan puita ja samalla ymmärtämään, miksi voimme Suomessa tehdä maailman parhaita hiilinieluja.

Tilaisuuden esitykset ja tallenne katsottavissa: Kuntavaalit – Bioenergia ry