Energiahakkeen tuonti kasvoi viime vuonna 1,6 miljoonasta 1,8 miljoonaan kuutiometriin Luonnonvarakeskuksen tuoreen arvion mukaan. Energiahakkeen tuonnin osuus nousi viime vuonna jo 24 prosenttiin energiahakkeen kokonaismäärästä. Viime vuosi oli Suomessa ennätyslämmin, ja energiankulutus aleni selvästi. Kaukolämmön kulutus pieneni 6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hakkeen tuonti on jatkunut vilkkaana myös tänä vuonna. 

Kotimaisen hakkeen käytön määrä oli suurimmillaan 7,37 miljoonaa kuutiota vuonna 2013, mutta viime vuonna käyttö oli enää 5,74 miljoonaa kuutiota. Kotimaisen hakkeen käyttö oli viime vuonna alimmillaan sitten vuoden 2010.

Kuluneella vuosikymmenellä on tehty useita pienpuun kilpailukykyä heikentäviä toimenpiteitä. Viimeksi 2016 pienpuun keruun tukitaso alennettiin ja supistettiin kohteiden tarjontaa uusilla runkolukuvaatimuksilla. 2017 jälkeen puun tuonti on kasvanut kolminkertaiseksi samalla kun kotimaisen puun käyttö on polkenut paikallaan ja jopa alentunut.

Karjalan tasavalta Venäjällä esitti vuoden alussa, että hakkeen vienti tulee kieltää 2022 alkaen. Kielto kohdistuisi sekä energia-, että teollisuuskäyttöön menevään hakkeeseen, sillä kaikki hake on samalla tullinimikkeellä.

Näyttää yhä ilmeisemmältä, että Suomen energiajärjestelmän toimitus- ja huoltovarmuuden näkökulmasta ei pidä luottaa pelkästään kasvavaan tuontiin, vaan myös kotimaisiin lähteisiin tulee panostaa huomioiden myös työllisyys – ja metsänhoidolliset tekijät.

Viime syksynä Metka-työryhmä esitti pienpuun keruun tuen kokonaan poistamista 2023 jälkeen. Nykyisessä markkinatilanteessa tätä voidaan pitää erittäin huonosti harkittuna esityksenä. Työryhmä perusteli esitystään sillä, että päästökauppa parantaa puun kilpailukykyä. Arviossa ei tunnistettu, että kaikki puu, mukaan lukien tuonti- ja ainespuu hyötyy samassa määrin päästökaupasta.

Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan Suomen nuorissa kasvatusmetsissä on myöhässä olevia hoitotöitä lähes puoli miljoonaa hehtaaria. Lisäksi ensiharvennusrästejä on lähes miljoona hehtaaria, joista osalle voidaan myöntää myös pienpuun keruutukea. Rästejä voidaan oleellisesti pienentää suuntaamalla tällä vuosikymmenellä määrätietoisia toimia pienpuun keruuseen. Vuosikymmenen lopulla puun käytön energiaksi ennustetaan kääntyvän vähitellen laskuun. Tällä vuosikymmenellä on ainutkertainen tilaisuus saattaa nuoret metsät parempaan kasvukuntoon turpeen käytön vähentyessä.

Turpeen käytön alamäki jatkuu ja hakkeen lisäkäytölle on selviä paineita. Kotimaisen pienpuuhakkeen käyttöön tulee panostaa välittömästi palauttamalla pienpuuhakkeen ehdot 2015 mukaisiksi muuttamalla asetusta ja linjaamalla pienpuun käytöstä 2020-luvun loppuun saakka.

Lisätietoja: Tage Fredriksson, toimialapäällikkö, Bioenergia ry, 040 5112246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi