Biohiilelle on kehittymässä nopeasti kasvavaa kysyntää. Biohiilen valmistuksella ja käytöllä voidaan saavuttaa lukuisia ilmasto- ja ympäristöhyötyjä, lisäksi se tarjoaa uusia sekä alueellisia että kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille.

Hiilensidonta 2021 –tapahtuman Suomen Biohiiliyhdistyksen järjestämässä rinnakkaisseminaarissa kuultiin suoraan alan huippuasiantuntijoilta ajantasaista tietoa biohiilen merkityksestä hiilensidonnassa, sen pysyvyydestä maaperässä, potentiaalisista raaka-aineista Suomessa, uuden CO2 -poiston markkinasta sekä käytännön esimerkkejä biohiilen käytöstä ja valmistuksesta osana aluetaloutta.

Helsingin yliopiston biohiileen keskittyvän AgriChar -tutkimusryhmän johtaja, dosentti Priit Tammeorg kertoi biohiilen pysyvyydestä ja pitkäaikaisvaikutuksista maaperässä. Tutkimusryhmä on käynnistänyt tähän mennessä Suomen pitkäkestoisimmat biohiilen kenttäkokeet Viikissä ja koealoilla on testattu Suomen yleisimpiä viljelykasveja. Suomen Biohiiliyhdistyksen varapuheenjohtaja, dosentti Annakaisa Elo on ollut mukana lukuisissa biohiilihankkeissa, joiden pohjalta hän kertoi biohiilen potentiaalisista raaka-aineista Suomessa. Tampereen Hiedanrannassa biohiiltä ja hiilinegatiivista kaukolämpöä valmistavan Carbofex Oy:n toimitusjohtaja Sampo Tukiainen puhui kokemuksistaan biohiilen valmistuksesta sekä uudesta CO2-poiston markkinan tuomista mahdollisuuksista biohiiliyrityksille. Lopuksi kuultiin professori emeritus Kari Tiilikkalan esitys ainutlaatuiselta maatilalta Toholammelta ja siitä, miten biohiili ja hiilensidonta voidaan toteuttaa käytännössä alueellisen symbioosin muodossa.

Katso kaikki esitykset tilaamalla Hiilensidonta 2021 -tapahtuman tallenne!