Metsäteollisuus ry:n rinnakkaisseminaarissa pureuduttiin metsäteollisuuden ja metsäteollisuuden yritysten tuotteiden rooliin hiilensidonnassa. Keskustelussa oli metsäteollisuuden tarjoamat ilmastohyödyt.

Tilaisuuden avasi Metsäteollisuus ry:n viestintäjohtaja Mika Mäkinen, joka kertoi suomalaisen metsäteollisuuden hidastavan ilmastonmuutosta jo nyt, mutta vielä vahvemmin tulevaisuudessa.

Suomessa valmistettujen metsäteollisuuden tuotteiden ilmastohyöty on yli 16 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuosittain, mikä syntyy, kun puusta valmistetut tuotteet korvaavat enemmän fossiilisia päästöjä aiheuttavia tuotteita. Tämä on yli kolmasosa kaikista Suomen nykyisistä hiilidioksidipäästöistä ja noin viisinkertaisesti metsäteollisuuden tehtaiden nykyiset päästöt. Ilmastohyötyjen toteutuminen edellyttää kuitenkin toiminta- ja investointiympäristöä kehittäviä päätöksiä.

Muissa puheenvuoroissa käsiteltiin aihetta kattavasti metsäteollisuuden yritysten näkökulmasta. UPM:n Marko Janhunen puhui puupohjaisista kemikaaleista ja polttoaineista fossiilisten korvaajana. Stora Enson Timo Heikka avasi kuitupohjaisia pakkauksia ilmaston ja kiertotalouden näkökulmasta, ja Metsä Groupin Jari Voutilainen metsän arvoketjua hiilen sitojana. Tilaisuuden päätti Versowoodin Ville Kopran puheenvuoro, jonka aiheena oli puurakentamisen rooli pitkäaikaisessa hiilensidonnassa.

Tutustu metsäteollisuuden ilmastotiekarttaan tarkemmin Metsäteollisuus ry:n verkkosivuilla. 

Katso kaikki esitykset tilaamalla Hiilensidonta 2021 -tapahtuman tallenne!