Hiilensidonta 2021 -tapahtuman aamupäivässä VTT:n Kati Koponen esitteli NEGEM-hanketta, jossa tutkitaan negatiivisten päästöjen realistista ja vastuullista hyödyntämistä ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi. Puro.earthin Marianne Tikkanen valotti maailmanlaajuiseksi laajentuneen Puro.earthin toimintaa. 

Hiilensidonta 2021 -tapahtuman aamupäivässä VTT:n tutkija ja NEGEM-hankkeen koordinaattori Kati Koponen esitteli EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamaa NEGEM-hanketta, jossa tutkitaan negatiivisten päästöjen realistista ja vastuullista hyödyntämistä ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi. Nelivuotinen hanke käynnistyi vuonna 2020, siihen kuuluu yhteensä 16 kumppania eri maista ja sitä koordinoi VTT.  

Hankkeessa selvitetään mm. paljonko negatiivisten päästöjen teknologioita tarvitaan, ja mikä on niiden rooli EU:n 2050 tavoitteen kannalta. Hanke käsittelee kaikkia negatiivisten päästöjen teknologioita (BECCS, metsitys & uudelleen metsitys, biohiili, maaperän hiilensidonta, hiilidioksidin talteenotto ilmasta DAC, tehostettu rapautuminen ja meriin liittyvät teknologiat), joista BECCS eli bioenergia ja hiilidioksidin talteenotto on hallitsevana mm. IPCC:n 1,5 asteen skenaarioissa. Koposen mukaan negatiivisten päästöjen osalta tarvitaan teknologioiden portfolio, eikä tilannetta, jossa luodaan liikaa painetta yhdelle teknologialle. BECCS:in osalta Koponen totesi Pohjoismaissa olevan useita potentiaalisia kohteita.

Monissa skenaarioissa teknologioille on määritelty ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat määrät, mutta tarpeen ja implementoinnin välillä on toistaiseksi suuri ero. Hanke pyrkiikin vastaamaan mm. siihen, millä keinoilla kuilu tarpeen ja implementoinnin välillä voitaisiin saavuttaa.

Selkeässä englanninkielisessä esityksessään Puro.earthin Marianne Tikkanen puolestaan kertoi Fortumin spin-offista maailmanlaajuiseksi laajentuneen Puron.earthin toiminnasta ja siitä, mitä vain parissa vuodessa on jo opittu.

Teollisen mittakaavan toiminta on perusteltua monella tapaa. Hiilensidontaan liittyvien prosessien luominen vaatii aikaa, niillä on kysyntää ja tähän liittyvien liiketoimintamallien kehittämiseen on panostettava nyt eikä vasta vuosikymmenten päästä, kun ne ovat välttämättömiä. Yhteistyötahoina on jo merkittäviä kansainvälisiä yrityksiä ja uusia nettonegatiivisia, verifioitavia menetelmiä kehitetään lisää jo käytettävien lisäksi.

Mitä ovat CORC:it, miksi päästöjen vähentämisen ohella tarvitaan myös hiilidioksidin sitomista ja miksi juuri biogeeniset prosessit ovat tärkeitä, selviää Tikkasen tiiviissä, koko Hiilensidonta 2021 -tapahtuman kannalta keskeisessä esityksessä.

Tutustu Koposen ja Tikkasen esityksiin tarkemmin tilaamalla Hiilensidonta 2021 -tapahtuman tallenne!