Bioenergia ry ja Suomen Biohiiliyhdistys (SBY) ovat kirjoittaneet aiesopimuksen SBY:n toiminnan siirtämisestä osaksi Bioenergia ry:n toimintaa 1.1.2022 alkaen.

Osapuolet ovat neuvotelleet SBY:n toimintojen yhdistämisestä Bioenergia ry:hyn kuluneen kevään aikana. Yhdistymisen myötä Bioenergia ry:hyn on tarkoitus perustaa hiilensidontavaliokunta, joka käsittelee myös biohiileen liittyviä hiilensidonnan kysymyksiä. Lisäksi perustetaan erillinen biohiiliverkosto, joka ohjaa biohiileen liittyvää tiedonvaihtoa ja aktiviteettejä yhdistyksessä.

– Olemme erittäin iloisia tästä sopimuksesta! Meillä on paljon yhtymäkohtia jo nyt SBY:n toimintaan ja olemme tehneet hyvää yhteistyötä esimerkiksi Hiilensidonta 2021-tapahtumassa. Uskon, että Bioenergia ry pystyy jatkossa tarjoamaan erinomaisen alustan biohiilen edunvalvontaan ja biohiilen laajemman käytön edellytysten kehittämiseen, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

SBY:n toiminnan siirtyminen Bioenergia ry:lle on luontevaa, sillä biohiilen tuotannossa syntyy bioenergiaa. Biohiilen tuotanto ja kauppa sopii hyvin yhteen Bioenergia ry:n strategian kanssa, joka pyrkii biomassan korkeampaan jalostusarvoon, hiilinegatiivisuuteen ja kestävyyteen. Biohiileen kiinteästi liittyviä teemoja on käsitelty jo nyt Bioenergia ry:n hiilensidontaverkostossa. Bioenergia ry:ssä toimii myös Suomen kasvualustat ja kuiviketurpeet –ryhmä ja kasvualustat ovat biohiilen yksi merkittävä käyttömuoto.

Kiinnostus biohiiltä kohtaan on kasvanut voimakkaasti sekä tieteessä, että käytännön sovelluksissa. Biohiilen monipuolisten ja muokattavien ominaisuuksien ansiosta, sillä on lukuisia sovelluskohteita maaperän parannuksesta teknisiin tuotteisiin. Biohiilen valmistukseen voidaan hyödyntää niin puupohjaisia raaka-aineita kuin erilaisia lietteitä ja muita sivuvirtoja. Tämä tarjoaa merkittäviä ja kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä onkin jo lisääntyvin määrin alkanut muodostumaan monille eri biohiilen osa-alueille kuten tuotantoon, laitekehitykseen sekä biohiilipohjaisten ratkaisujen kehittämiseen.

– Suomen Biohiiliyhdistyksen toiminnan siirtäminen Bioenergialle on merkittävä edistysaskel kummallekin osapuolelle ja se on saanut laajan tuen biohiilialan toimijoilta. Olen todella tyytyväinen aiesopimuksen johdosta ja odotan innolla tulevaa yhteistyötä alan kehittämisen osalta. Biohiilialan nopea kehitys tarvitsee tuekseen vahvan edunvalvonnan, joka tällä muutoksella saavutetaan, toteaa SBY:n puheenjohtaja Esko Salo.

SBY perustettiin vuonna 2017 biohiilen tutkimuksen kokoamiseksi ja edistämiseksi. Toiminta erillisenä yhdistyksenä päättyy vuoden 2021 loppuun mennessä ja SBY:n jäsenistön toivotaan liittyvän Bioenergia ry:n jäseniksi jo kuluvan vuoden aikana. Asiasta tullaan tiedottamaan SBY:n jäsenille aktiivisesti.

Lisätietoja
Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry, 040 1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi
Esko Salo, puheenjohtaja, Suomen Biohiiliyhdistys, 044 3038 503, esko.salo(a)suomenbiohiili.fi