Euroopan komissio on tänään julkaissut erittäin merkittävän ”Fit-for-55”-lainsäädäntöpaketin, jossa esitetään keinot keväällä linjatun Euroopan uuden ilmastotavoitteen (vähintään -55 % vuoden 1990 tasolta vuoteen 2030 mennessä) saavuttamiseksi.

– Kyseessä on myös bioenergia-alan kehityksen kannalta erittäin merkittävä lainsäädäntöpaketti, jota on arvioitava Suomessa huolellisesti. Bioenergia-alalla kyllä ymmärretään hyvin, että ilmasto- ja luontotavoitteita kiristetään ja toimia on lisättävä. Haluamme kuitenkin varmistaa, että tämä tehdään tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla, joka hyödyntää alan tarjoamat mahdollisuudet, jättää riittävästi joustavuutta yksityiselle sektorille eikä aiheuta kohtuuttomia tilanteita, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Suorimmin ja merkittävimmin alaan vaikuttava lainsäädäntö on uusiutuvan energian direktiivin päivitys, jossa kestävälle bioenergialle esitetään uusia vaatimuksia.

– Komission esitys sortuu valitettavasti mikromanageeraukseen tavalla, joka vakavasti vaikeuttaisi kestävyyskriteerien osoittamista, toteaa Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty. Epäselvät termit ja toiveet yhdistettynä PK-yritysten kustannuksia nostavaan alarajan alentamiseen sekä kenties haitallisimpana takautuva sääntely jo olemassa olevien laitosten osalta on valitettavan epäonnistunut yritys edistää ympäristötavoitteita. Samalla se pahimmillaan heikentäisi metsäperäisen bioenergian nykyistä käyttötasoa.

Useat Fit-for-55 -paketin lainsäädäntöehdotukset koskettavat suoraan bioenergian käyttömahdollisuuksia ja käytön ehtoja. Näitä ovat uusiutuvan energian direktiivin lisäksi EU:n päästökauppa, maankäyttösektorin ilmastotavoitteet (LULUCF), liikennettä koskevat esitykset (henkilö- ja pakettiautojen päästönormit, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri, meriliikennettä koskeva FuelEU ja lentoliikennettä koskeva ReFuelEU).

Suomen energiankulutuksesta noin 30 % tuotetaan erilaisella bioenergialla. Bioenergiaa käytetään sähkön- ja lämmöntuotantoon ja lisäksi myös liikenteessä.

Lisätietoja
Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry, 040 1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi
Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö, 040 1948628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi