EU:n metsästrategia piti alun perin julkaista 2020 lopulla ja sen julkaiseminen nyt rinnan FF55-paketin kanssa näyttäytyy osittain myös osana jo vuosia jatkunutta valtataistelua EU:n päätösvallasta metsäasioissa.

Strategia on nimensäkin mukaisesti strateginen paperi – ei lainsäädäntöehdotus – ja kokoaa yhteen komission näkemykset metsiin liittyvän hallinnoinnin ja lainsäädännön tulevasta kehittämisestä. Se viittaa ymmärrettävästi jo moneen FF55-paketin lainsäädäntöesitykseen. Toukokuussa 2020 julkaistu EU:n monimuotoisuusstrategia on oleellinen rinnakkaisstrategia metsästrategian kanssa.

Pääperiaatteina komissio nostaa esille, että metsien kokonaiskäyttö tulee pysyä kestävyyden rajoissa ja noudattaa kaskadiperiaatetta. Komissio esittelee muun muassa ajatuksia perustaa jonkinlainen oma metsäsertifikaatti, joka edistäisi luontoläheistä metsätaloutta, edistää 3 miljardin puun istuttamista nykyisten lisäksi ja lisätä metsien tilan seurantaa.

Metsäbioenergian rooli säilyy kestävyyden rajoissa

Strategiassa on oma kappaleensa (2.2) koskien bioenergiaa, joka käytännössä kertaa RED3-direktiiviesityksessä esitellyt kiristämiset koskien bioenergian tukia. Lisäksi todetaan yleisperiaate, että metsäbioenergian osuus EU:n uusiutuvasta energiasta säilyy kestävyyden rajoissa ja mahdollisia negatiivisia ulkoisvaikutuksia vältetään.

Metsästrategiassa toistetaan lisäksi monimuotoisuusstrategiassa esitetty tavoite minimoida ’kokopuun’ (whole trees) energiakäyttö riippumatta ovatko ne peräisin EU:sta tai tuontia.

 

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö, 040 1948628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi