Energiatehokkuusdirektiivissä (Artikla 24) asetetaan uusia vaatimuksia tehokkaalle kaukolämmön ja -kylmän tuotannolle. Laitos voi olla ”tehokas”, jos: 

  • 31.12.2025 mennessä järjestelmä käyttää vähintään 50 % uusiutuvaa energiaa, 50 % hukkalämpöä, 75 % yhteistuotannolla tehtyä lämpöä tai 50 % näiden kombinaatiota. 
  • 1.1.2026-31.12.2034: järjestelmä käyttää vähintään 50 % uusiutuvaa energiaa, 50 % hukkalämpöä, 80 % korkealla hyötysuhteella yhteistuotannolla tehtyä lämpöä tai vähintään sellaista kombinaatiota, jossa uusiutuvan energian osuus on vähintään 5 % ja uusiutuvan energian, hukkalämmön ja yhteistuotannolla korkealla hyötysuhteella tehdyn lämmön osuus on vähintään 50 % 
  • 1.1.2035-31.12.2044: järjestelmä käyttää vähintään 50 % uusiutuvaa energiaa ja hukkalämpöä, ja uusiutuvan energian osuus on vähintään 20 % 
  • 1.1.2045-31.12.2049: järjestelmä käyttää vähintään 75 % uusiutuvaa energiaa ja hukkalämpöä, ja uusiutuvan energian osuus on vähintään 40 % 
  • 1.1.2050-: järjestelmä käyttää ainoastaan uusiutuvaa energiaa ja hukkalämpöä, ja uusiutuvan energian osuus on vähintään 60 %. 

Uusien laitosten kohdalla huomioitava kriteerien toteutuminen 

Kun uusia laitoksia rakennetaan tai merkittävästi uusitaan, jäsenmaiden tulee huolehtia, että laitokset täyttävät nämä kriteerit sen mukaisesti, milloin laitos otetaan käyttöön. Maakaasu nostetaan polttoaineena lisäksi erityisasemaan, sillä jäsenmaiden tulee myös huolehtia, että kun laitos otetaan käyttöön, fossiilisten polttoaineiden käyttö ei lisäänny (poislukien maakaasu) verrattuna kolmen edellisen kalenterivuoden keskiarvoon. 

Maininta jätepolttoaineista ja –kaasuista puuttuu 

On huomionarvoista, että jätepolttoaineita tai esimerkiksi teollisuuden jätekaasuja ei ole tässä mainittu eikä niiden yhteiskäyttöä biomassan kanssa. Jätepolttoaineita tai -kaasuja ei mainita enää myöskään korkean hyötysuhteen yhteistuotannon yhteydessä. Tämä voi olla Suomessa erittäin ongelmallista, kun kivihiilestä ollaan luopumassa ja energiaturpeen käyttö vähenee. Näyttää siltä, että komissio haluaa paketissa päästöjen vähentämisen lisäksi ottaa voimakkaasti kantaa jäsenmaiden harjoittamaan energiapolitiikkaan ja käytettäviin energialähteisiin. 

 

Lisätietoja: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry, 040 1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi