Ilmastorahasto Oy on keväällä 2021 ensimmäiset rahoituspäätöksensä tehnyt valtion erityistehtäväyhtiö, joka keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahaston tavoitteena on vauhdittaa rahoituksellaan merkittävän mittaluokan ilmastoinvestointeja tapahtumaan nopeammin tai laajemmassa mittakaavassa kuin muun rahoituksen turvin. Ilmastorahasto tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia myös Bioenergian jäsenille.  

Ilmastorahastolla on kahdenlaisia rahoituskohteita: ilmastoratkaisujen kaupalliset skaalaukset (rahoitusosuutemme 2-20ME) ja päästövähennyksiä mahdollistavat alustat (1-10ME).  

Bioenergian jäsenille tämä voisi tarkoittaa muun muassa uusien biopohjaisten ratkaisujen tai hiilensidonnan demolaitoksia, pienemmän mittakaavan ilmastoinnovaatioiden käyttöönoton vauhdittamista tai vaikka useamman pienen toimijan yhteistä fyysistä tai digitaalista infrastruktuuria päästövähennyksien aikaansaamiseksi. 

Vuosittain rahoituspäätöksiä tehdään noin 80 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa n. 10–15 päätöstä. Rahoitus voi kohdistua niin yksityisten kuin julkisomisteisten yhtiöiden tai näiden perustamien yhteisyritysten liiketoiminnan skaalaukseen. 

Ilmastorahaston rahoitus on pääsääntöisesti pääomalainamuotoista, hinnoiteltuna EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisesti, ja lainaan voi sisältyä myös voitto-osuus, vaihto-oikeus tai korkopreemio. Yhtiö voi toimia myös muilla pääomamuotoisilla tai erityisrahoitusinstrumenteilla, mutta tukea tai avustuksia se ei jaa. Ilmastorahasto osallistuu rahoituskokonaisuuksiin vähemmistöroolissa ja julkisen rahan kokonaisosuus voi olla enintään 70 %.  

Rahoitustoimintaa ohjaavat selkeät vaikutuskriteerit. Jokaisen kohteen on ensin täytettävä kynnysehdot, ennen kuin lopullinen valinta tehdään vaikuttavuuden – esimerkiksi päästövähennyspotentiaalin – pohjalta. Ilmastorahaston tiimi auttaa yhtiön verkkosivuilta löytyvän kriteeristön soveltamisessa läpi rahoitusprosessin. 

Helpoin tapa ottaa yhteyttä Ilmastorahastoon on yhtiön verkkosivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta. Rahoitusprosessi kestää yleensä useamman kuukauden edeten tutustumisesta tarkempaan analyysiin. Työhön voidaan kytkeä ulkoisia asiantuntijoita ja myös asiakkailta odotetaan aktiivisuutta. 

 

Teksti ja kuva: Ilmastorahasto