Kestävän rahoituksen taksonomiaa on valmisteltu EU:ssa vuodesta 2018 lähtien. Kyse on luokittelukriteereistä, joita sovelletaan kestäviin investointeihin EU asetuksen mukaisesti. Työtä on pohjustanut asiantuntijaryhmä, jonka esitystä pääosin seuraten EU komissio julkisti 21.4.2021 kestävän rahoituksen taksonomiasta eli EU luokittelusta lopullisen esityksensä.

Luokittelun käyttö on aluksi velvoittavaa rajoitetuissa pankkien ja rahoituslaitosten toimissa. Monin osin luokittelun soveltaminen on vapaaehtoista, mutta sen odotetaan vaikuttavan pankkien rahoitusten ja yritysten kestävän kehityksen raportoinnin kautta käytännössä sitovasti yritysten toimintaedellytyksiin. Mahdollista on myös, että luokittelujärjestelmää tullaan käyttämään muussa lainsäädännössä kriteeristönä.

Bioenergia ry kommentoi komission delegoitua asetusta huhtikuussa. Delegoitu asetus tulee hyväksyttyä, kun jäsenmaiden ja parlamentin 4 + 2 kk harkinta-aika päättyy. On vielä mahdollista, että toimielimet vastustavat sen hyväksymistä ja esityksen valmistelu käynnistyy uudestaan. Jos toimielimet eivät sitä vastusta tulee asetus voimaan 1.1.2022.

Luonnos luontokriteereistä nyt arvioitavana

Taksonomian valmisteleva työ jatkui Kestävän rahoituksen foorumissa (Platform on Sustainable Finance). PSF julkaisi elokuun alussa luonnoksensa niin sanotuista luontokriteereistä, jotka ovat puuttuneet. Neljä EU-asetuksen mukaista arviointikriteeriä ovat monimuotoisuus, kiertotalous, vesitalous ja saastuminen. Luonnos on julkisessa kuulemisessa 24.9. asti. Bioenergia ry arvioi parhaillaan luonnosta ja antaa siitä lausuntonsa myöhemmin syyskuussa.

Komissio on arvioinut tuovansa luonnoksen delegoidusta asetuksesta luontokriteerien osalta vuoden 2021 lopulla. Samaan aikaan on myös käynnissä taksonomian seuraaville toimialueille laajentamisen arviointi.

 

Teksti: Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö, Bioenergia ry