Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu ja Savonia ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä biotalouden erikoistumiskoulutuksen 2022 ja vastaavat yhdessä koulutuksesta. Koulutus toteutetaan opintojaksoittain ja kullakin opintojaksolla on vastuukorkeakoulu, joka vastaa opetuksesta. Biotalouden erikoistumiskoulutus alkaa tammikuussa 2022 ja sen laajuus on 30 op. Hakuaika koulutukseen on 1.10–1.11.2021.

Koulutus sopii kaikille, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla, yrityksissä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina tai ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita. Koulutus sopii yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville, jotka toimivat esimerkiksi biotuotannossa ja sen raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.

Lisätietoa koulutuksesta ja sen sisällöstä: Biotalouden erikoistumiskoulutus

Ilmoittautuminen koulutukseen: Hakulomake 

 

Teksti: Kim Blomqvist, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva: BioErko