Maa- ja metsätalousministeriön uudet rahoitushaut maankäyttösektorin ilmastotoimia edistäville kehittämishankkeille ja Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman hankkeille ovat avoinna 4.11.2021 asti. 

Kehittämishankehaussa rahoitettavaksi haetaan käytännönläheisiä tutkimustietoon perustuvia hankkeita, joilla jalkautetaan maa- ja metsätalouden ilmastotoimia sekä edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskienhallintaa. Kehittämishankkeiden toivotaan edistävän erityisesti paikallista ilmastotyötä.

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio ohjelman täydennyshaun tavoitteena on tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa uutta tutkimustietoa ja ratkaisuehdotuksia, jotka edistävät maankäyttösektorin ilmastotoimia ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä. Hankkeissa tulee myös huomioida muun muassa luonnon monimuotoisuuteen, vesistöihin ja ruokaturvaan liittyvät vaikutukset.

Uusia hankkeita rahoitetaan yhteensä noin 13 miljoonalla eurolla. Haut avattiin 6.10.2021 ja ne ovat käynnissä 4.11.2021 saakka.

Lue lisää: Hiilestä kiinni -rahoitushaut