Bioenergiapäivän toisessa rinnakkaissessiossa paneuduttiin biohiilimarkkinan kasvuun ja kuultiin neljä esitystä biohiilestä eri käyttökohteissa. Ensimmäisen esityksen piti prosessikehityspäällikkö Jarmo Lilja SSAB:lta, jonka tavoite on tuoda markkinoille fossiilivapaa teräs vuoteen 2026 mennessä ja olla yrityksenä fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä. Lilja esitteli SSAB:n uuden HYBRIT-konseptin, jossa teräksen tuotanto tapahtuisi täysin fossiilivapaasti. Biohiiltä konseptissa tarvittaisiin 50 000 tonnia vuodessa, mikä on monin kerroin enemmän kuin tällä hetkellä biohiiltä Suomessa vuotuisella tasolla tuotetaan. Lisäksi prosessien sähköistyksellä tai biokaasulla korvattava energiatarve olisi noin 1,17 TWh vuosittain. 

Tutkimukset käytöstä poistetuilla kaivosalueilla lupaavia 

Toisessa esityksessä Luken erikoistutkija Marleena Hagner esitteli tuloksia biohiilen käyttämisestä käytöstä poistetuilla kaivosalueilla. Käynnissä olevassa tutkimushankkeessa selvitetään kiertotaloutta edistävien uusien alueellisten toimintamallien ja biopeittoratkaisujen käyttöä kaivosten jälkihoidossa. Biohiilellä on monia hyödyllisiä ominaisuuksia peittoratkaisuissa, mm. vedenpidätyskyky, edistävä vaikutus kasvien kasvuun, metallien adsorptio sekä maan hiilivarasto. Biohiilen laadulla on suuri merkitys tuloksissa ja se on huomioitava, kun käyttöä suunnitellaan. Tulokset ovat lupaavia ja jatkossa tutkimuksia laajennetaan isoon mittakaavaan.  

Monia käyttökohteita rakennustuotteissa 

Xamk:in projektipäällikkö Riina Tuominen esitteli biohiilen käyttöä rakennustuotteissa käynnissä olevan Biohiilen uudet käyttökohteet rakennusmateriaalina -BiBe-hankkeen kautta. Hankkeen tavoitteena on mm. kartoittaa mahdollisuuksia toteuttaa laajempi biohiiltä hyödyntäviin ratkaisuihin pohjautuva demonstraatio osana Mikkelin kaupungissa toteutettavia rakennushankkeita. Biohiilen käyttökohteita rakennustuotteissa on useita, mm. betonituotteet, laastit, pinnoitteet ja tierakennus. Biohiilellä on lukuisia positiivisia ominaisuuksia, jotka soveltuvat hyvin rakennustuotteisiin, mm. hiilensidonta, lämmöneristävyys, ääneneristävyys ja kosteudensidonta. Haasteena on mm. tutkimusten huono yleistettävyys sekä saatavuus ja hinta. 

Soveltuu mikromuovien pidätykseen 

Session viimeisen esityksen piti VTT:n erikoistutkija Virpi Siipola aiheenaan biohiili vesien puhdistuksessa. Vedenpuhdistuksessa käytetään tyypillisesti aktiivihiiltä, jonka raaka-aineena on esim. ligniitti, turve, puu, öljyteollisuuden sivuvirrat tai kookoskuori. Tehokas vedenpuhdistus edellyttää suurta huokoisuutta suodantinmateriaalilta ja aktivointimenetelmillä biohiilen huokoisuutta ja pinta-alaa voidaan kasvattaa. Mm. sellutehtaan kuoresta ja puhdistamolietteestä valmistetun aktivoidun biohiilen puhdistusteho on verrannollinen kaupalliseen aktiivihiileen. Biohiili on myös tehokas mikromuovien pidättäjä ja soveltuu esim. hulevesien suodattamiseen.  

 

Jos et osallistunut Bioenergiapäivään, voit tilata tapahtuman tallenteen: Lue lisää!