Keskustelu bioenergian kestävyyskriteereistä näyttää olevan yhtä pysyvää kuin puiden kasvu. Tämä tuli taas todettua, kun virkamiehet työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä maa- ja metsätalousministeriöstä valottivat RED III -direktiivin toimeenpanoa sekä RED III -direktiivin esitystä Bioenergiapäivän iltapäiväsessiossa.

Toimeenpano viivästynyt 

RED II -toimeenpano on pahasti jälkijunassa johtuen komissiosta. TEM:n Harri Haavisto arveli toimeenpanosäädöksen muotoutuvan enemmän esimerkin omaiseksi, mutta sen valmistumisessa voi vielä vierähtää aikaa. Alun perin ohjeistuksen piti olla valmiina tammikuussa 2021.

Valtioneuvoston kannat direktiivin muutokseen eli RED III -esitykseen ovat selvillä ja Haavisto toivoi eduskunnan saavan jäsenvaltion kannat valmiiksi pian, sillä kannan muodostaminen Neuvostossa on alkanut.  

Uudet vaatimukset hankaloittavia  

Kaisa Pirkola MMM:stä pureksi esityksessä olevia metsäkriteereitä. Hankalaa hänen mukaansa on, että komission esitys loisi maatason riskiarvioinnin lisäksi erillisiä kriteereitä, joita pitää todistaa eräkohtaisesti. Lisätyt vaatimukset sopivat huonosti nykyiseen riskipohjaiseen tarkastelutapaan. Pirkola huomautti, että esitettyjen uusien no-go alueiden pinta-alat näyttävät oleva nykyisillä määritelmillä Suomessa melko pienet, mutta vaikutus riippuu lopulta määritelmien yksityiskohdista. Kaskadiperiaatetta koskevaan komission delegoituun säädökseen hallinnossa suhtaudutaan varauksellisesti. 

Säätelyn oltava ennustettavaa

Energiateollisuuden Karoliina Muukkonen ja Bioenergia ry:n Hannes Tuohiniitty pitivät myös huolestuttavana ja vastustettavana komission itselleen esittämää määrittelemätöntä oikeuttaa säätää kaskadiperiaatteesta. 

Lisäksi Energiateollisuus korosti, että jo tehtyjä investointeja tulee kunnioittaa. Markkinoiden kykyyn toimia on syytä uskoa ja luoda ennustettavaa säätelyä. Bioenergian kestävyyden riskiperusteinen tarkastelu maa- tai hankinta-aluetasolla tulee olla jatkossakin mahdollista ilman eräkohtaista tarkastelua. 

 

Jos et osallistunut Bioenergiapäivään, voit tilata tapahtuman tallenteen: Lue lisää!