Bioenergiapäivän neljännessä sessiossa, Vastakkainasettelusta yhteistyöhön, Mika Järvenpää Inergia Lämpö Oy:stä alusti Ivalon tilanteesta otsikolla ”Uusiutuva kaukolämpö vastatuulessa?” Vuonna 2018 uusiutuvien biopolttoaineiden osuus yrityksen tuottamasta lämmöstä oli vielä 98 %. Sen jälkeen kiistat paikallisista metsien hakkuista ovat johtaneet niiden vähenemiseen, kasvavaan tuontiin ja turpeen käyttöön sekä päästöjen nelinkertaistumiseen Suomen suurimmassa, mutta väkiluvultaan vajaan 7000 asukkaan kunnassa, jossa 72 % maapinta-alasta on suojeltua. Tämä on johtanut kysymykseen, miten kunnan kolme lämpökeskusta pidetään toiminnassa ja hinnat kohtuullisina esim. turistikohteissa, joissa kunnan alueella kirjattiin vielä ennen pandemiaa reilut 576 000 yöpymistä. 

Avustettu neuvottelu auttaa konfliktin ratkaisussa

Jonna Kangasoja Akordi Oy:stä johdatteli aiheeseen Kiistelyn sijaan konkreettisia tuloksia toimivalla vuoropuhelulla ja yhdessä tekemällä. Avustettu neuvottelu on käsitteenä tuttu jo 1970-luvun USA:n ympäristökiistoista ja eri hallinnonalojen konflikteista. Se perustuu konfliktin osapuolten intresseihin, jossa niiden yhteensovittamista haetaan yhteisesti hahmottamalla ratkaisuvaihtoehtoja ja niitä arvioidaan ja valitaan yhdessä kompromissit konsensusperiaatteella. Toimeenpano ja seuranta kuuluvat osaksi kokonaisuutta 

Alustuksen jälkeen Antti Otsamo Metsähallituksen Metsätalous Oy:stä ja Harri Hölttä Suomen luonnonsuojeluliitosta kertoivat Akordi Oy:n avustamasta yhteistyö- ja neuvotteluprosessistaan, johon osallistui myös Greenpeace. Parin vuoden prosessi alkoi konfliktikartoituksella syksyllä 2018 ja jatkui yli 40 haastattelulla. Tältä pohjalta käynnistyi useiden tapaamisten sarja, jossa eri osapuolet kävivät yli 400 leimikkoa läpi, osin myös maastokäynneillä. Tämä yhdessä tekeminen ja ratkaisuhakuisuus johti tuloksiin. Otsamo ja Hölttä totesivat molemmat, että avustettu neuvottelu tuotti lisäarvoa ja mahdollisuuden päästä laajemminkin sovellettavaan malliin Kainuun lisäksi muillakin Metsähallituksen alueilla 

Jos et osallistunut Bioenergiapäivään, voit tilata tapahtuman tallenteen: Lue lisää!