Lausunto U-kirjeestä komission ehdotuksesta uudelleen laaditusta energiaverodirektiivistä