Keravan Energia -yhtiöiden toimitusjohtaja Jussi Lehto on valittu Bioenergia ry:n hallituksen puheenjohtajaksi. Hiilensidonnan ja biohiilen edunvalvonta vahvistuu yhdistyksessä vuodenvaihteessa strategian päivityksen myötä. 

Bioenergia ry:n syyskokous valitsi 10.12.2021 yhdistyksen hallituksen vuodelle 2022. Puheenjohtajaksi valittiin Keravan Energia -yhtiöiden toimitusjohtaja Jussi Lehto. Hän seuraa tehtävässä Oulun Energia Oy:n liiketoiminnanjohtaja Pertti Vanhalaa ja on Bioenergia ry:n 10-vuotisen historian neljäs puheenjohtaja. 

– Todellista kestävyyttä on, että ympäristöystävällisyyden lisäksi varmistetaan energiajärjestelmän ja -huollon toimivuus. Jos tässä halutaan onnistua, tulee bioenergia olemaan vahvassa roolissa sekä Suomessa, että EU-tasolla myös jatkossa, painottaa Lehto. 

Syyskokouksessa päätettiin myös yhdistyksen strategian päivityksestä. Yhdistykseen perustetaan uusi Hiilensidontaan ja hiilensidonnan teknisiin ratkaisuihin (CCUS) paneutuva valiokunta ensi vuoden alusta. Lisäksi biohiilen edunvalvonta vahvistuu vuodenvaihteessa, kun Suomen Biohiiliyhdistyksen toiminta siirtyy Bioenergia ry:lle. Uusi biohiiliverkosto tulee ohjaamaan biohiileen liittyvää tiedonvaihtoa ja aktiviteetteja.  

Päivitetyn strategian osalta yhdistys tähtää siihen, että vuonna 2025 

  • Suomi on merkittävästi edennyt kohti vuoden 2030 tavoitteita kaikilla sektoreilla ja energian toimitus- ja huoltovarmuus on säilynyt.  
  • Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on lisääntynyt metsänhakkuissa ja –hoitotöissä. 
  • Biotalous ja siihen liittyvä osaaminen on vahvistunut ja tukee nykyistä paremmin hyvinvointia Suomessa.  
  • Biomassan käytön jalostusarvo Suomessa on kohonnut. Liikenteen polttoaineiden bio-osuus on noussut.  
  • Biomassaa hyödyntävissä järjestelmissä nähdään useita sovelluksia hiilensidonnasta ja hiilidioksidin hyötykäytöstä.  
  • Kansallinen tavoitetila hiilidioksidin varastoinnin osalta on selkiytetty.  
  • Biohiilen tuotanto on kasvanut. 

Yhdistyksen edunvalvonnan painopisteitä vuonna 2022 ovat mm. RED 3 -direktiivi ja LULUCF, Kestävä rahoitus, hiilensidonnan tekniset ratkaisut ja turvetuotantoalueiden sujuva siirtyminen seuraavaan maankäyttöön. 

Uusi hallitus aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta. 

Bioenergia ry:n hallitus 2022: 

Puheenjohtaja Jussi Lehto, Keravan Energia -yhtiöt 

Jäsenet: 

Rogaciano Cavadas Kaipainen, Metsä Group
Pauli Rintala, MTK ry
Reijo Wuorio, Hakevuori Oy
Juha Räsänen, Savon Voima Oyj
Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry
Mikael Ohlström, Neste Oyj
Maija Henell, Turun Seudun Energiantuotanto Oy
Pasi Rantonen, Neova Oy
Pauli Otava, Versowood Oy
Tomi Vartiamäki, L & T Biowatti Oy
Lotta Forssell, Valmet Oyj

 

Hallituksen varajäseniin ja valiokuntien jäseniin voi tutustua yhdistyksen verkkosivuilla 

 

Lisätietoja: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry, 040 1630465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi