Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta