Kylmä alkutalvi, kohonnut sähkön hinta ja paineet turpeen käytöstä luopumiseen ovat siivittäneet hetkellisesti energiaturpeen kulutusta. Poikkeuksellinen tilanne laittoi vuosia vanhat turveaumat liikkeelle – korkeasta päästöoikeuden hinnasta ja turveveron nostosta huolimatta.  

Näkymät kesän tuotantokaudelle ja siitä eteenpäin ovat kuitenkin synkät. Energiaturpeen varastoja ei jatkossa muodostu, koska turpeen tulevien vuosien käytölle ei ole varmuutta näköpiirissä

– Nyt käytetään varastoissa olevat energiaturpeet. Turvetuottajien näkökulmasta tämänhetkinen tilanne ei muuta kokonaiskuvaa ja markkinaehtoisia varastoja ei enää synny, toteaa Suomen turvetuottajien puheenjohtaja Hanna Haavikko.

Alan ulkopuolella uskotellaan edelleen, että turpeella olisi vielä merkitystä huoltovarmuuden kannalta energiahuollon poikkeustilanteissa. Yksittäisen laitoksen polttoaineiden toimitusvarmuus on kuitenkin eri asia kuin valtakunnallinen energian huoltovarmuus ja keinot sen turvaamiseen erilaiset. Mikäli tuotanto päättyy, ei voida aloittaa suon kuivauksesta ja tekijöiden houkuttelemisesta uudelleen alalle, vaan suoraan käyttökelpoista turvetta tulisi löytyä varastosta. Kuluneena talvena on vielä voitu käyttää neljä vuotta sitten varastoaumoihin ajettua energiaa. Puuenergian saatavuutta ja logistiikkaa pitäisi vahvistaa nopeasti monin tavoin, jotta sillä olisi vahvempi rooli myös huoltovarmuuden kannalta.

Parhaillaan lausunnolla oleva lakiluonnos energiaturpeen turvavarastoinnista ei ole riittävä varmistamaan lähivuosien huoltovarmuutta. Pienentyvillä markkinoilla riski turpeen jäämisestä aumoihin turvavarastointiajan päätyttyä on liian suuri. Lain ehdottamat toimet tulisivat voimaan vasta vuona 2023, jolloin toimiala on edelleen pienentynyt, tuotantoresurssit monista maakunnista loppuneet ja useita lakiesityksen mukaisia ehtoja olisi mahdotonta täyttää.

Lisätietoja: toimialapäällikkö Hannu Salo, 040-5022542, etunimi.sukunimi@bioenergia.fi