Fossiilisista polttoaineista ei päästä eroon toivotulla vauhdilla raskaassa liikenteessä ja työkoneiden käytössä ilman vahvoja toimenpiteitä. Korkeaseoksisten uusiutuvien polttoaineiden veroratkaisuilla voidaan vähentää päästöjä toivotussa aikataulussa.  

Polttoainekustannusten nousu on heikentänyt kuljetus- ja konealan yritysten ja viime kädessä myös teollisuuden, maatalouden, työkonealan sekä kaupan kilpailukykyä 

– Näiden alojen sähköistäminen on hidasta eikä sillä ratkaista tämän vuosikymmenen päästöjen vähentämishaasteita. Biopolttoaineilla voidaan edetä paljon nopeammin, toteaa Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Tage Fredriksson 

Ammattimaisen liikenteen ja työkoneiden uusiutuville polttoaineille oma verokanta 

Jakeluvelvoitteella ostajat ja uusiutuvan polttoaineen tuottajat kohtaavat. Lisäksi päästövähennys toteutuu yhtä varmasti kuin kotimaisessa liikenteen päästökaupassa. Jo linjatun jakeluvelvoitteen lisäksi tulee asettaa korkeaseosbiopolttoaineiden kuten biokaasun, uusiutuvan dieselin ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käyttöä suosiva verotaso. Markkinoille tarvitaan ammattidiesel ja -biokaasu, joita verotettaisiin kevyemmin kuin nyt. 

Verottomuus on mahdollisuus 

Ruotsissa on ollut käytössä jo 20 vuotta verottomuus korkeaseoksisille liikenteen biopolttoaineille ja biokaasulle, joka mahdollistaa maan oman päätöksen vähentää liikennesektorin päästöjä 70 prosenttia vuoteen 2030.    

Taakanjakosektorin toimenpiteet etupainotteisesti 

Taakanjakosektorilla Suomelle viime vuonna esitetty -50 % tavoite 2030 mennessä on niin kova ja liikenne niin suuri sektori, että liikenteessä on yksinkertaisesti pakko vauhdittaa päästövähennyksiä vuoteen 2030. Taakanjakosektorilla tehdään maakohtaisia toimenpiteitä ja niitä on syytä suunnitella mieluummin etupainotteisesti kuin takapainotteisesti kuten myös Ilmastopaneeli on arvioissaan todennut. Tulevassa kehysriihessä on tarkoitus linjata taakanjakosektorin päästöjen vähentämisen toimenpiteistä. 

Lisätietoja: Tage Fredriksson, toimialapäällikkö, 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi