Päästökaupan hintojen kaksinkertaistuminen ja kylmä talvi vauhdittivat kiinteän puupolttoaineen käytön uuteen ennätykseen. 

Luken tuoreen ennakkotiedon mukaan metsähakkeen ja teollisuuden sivutuotteiden käyttö energiantuotannossa kasvoi viime vuonna noin 22 %. Kotitalouksien osuus mukaan lukien puupolttoaineiden kokonaiskäyttö oli 30,4 milj. m³.  

Metsähakkeen raaka-aineissa pienpuun ja hakkuutähteiden osuus on pysynyt viime vuodet noin 90 prosentin tasolla. Vuonna 2021 etenkin pienpuun rooli kasvoi. Potentiaalia olisi ollut enemmänkin, sillä Kemera-tukea jäi käyttämättä ennätysmäärä. Suuri osa tästä oli nuorten metsien hoitoon ja pienpuun keruutukeen.  

 – Puupolttoaineiden käyttö on edelleen odotusten mukaisella kasvu-uralla. Viime vuoden kaksinumeroiseen kasvuun vaikutti kylmä talvi ja energiaturpeen käytön lasku. Kemera-varojen vähäinen käyttö osoittaa sen, että järjestelmää tulee kehittää mahdollisimman nopeasti, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. 

Vuoden alussa valmistunut ennakkotieto energiateollisuuden puupolttoaineen käytöstä kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotannossa ennakoi hyvin viime vuoden kasvavia käyttömääriä. Viime vuonna kaukolämpöä tuotettiin kylmän talven takia 18 % normaalia enemmän. Talvi oli 0,8 astetta normaalia kylmempi ja 3,4 astetta kylmempi kuin edellinen vuosi. Päästöoikeuden hinta yli kaksinkertaistui vuoden 2021 aikana. Kaukolämmön polttoaineissa puun ja muun biomassan osuus nousi 45 %:iin (2020: 43 %), mikä nosti puupolttoaineiden kokonaiskäyttöä. Turpeen käyttö laski 10 %:iin (2020: 13,8 %). 

Metsähaketta käytettiin 1,8 milj. m³ enemmän ja sivutuotteita 2,2 milj. m ³ enemmän kuin edellisenä vuonna. Puupolttoaineen käyttö kasvoi lämmön erillistuotannossa ja erityisesti yhdistetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa. 

Metsähakkeen raaka-aineista eniten kasvoi pienpuuhakkeen käyttö, joka oli 5,8 milj. m³ ja hakkuutähteen määrä kasvoi myös 2,7 milj. m³:iin. Kantopuunmäärä oli 0,3 milj. m³ ja teollisuudelle kelpaamattoman järeän puun määrä oli 0,6 milj. m³.  

Sivutuotteet ovat tärkeimmät energian raaka-aineet ja niistä kuorta käytettiin 7,7 milj. m³ ja purua 3,3 milj. m³. Pelletinkin käyttö kasvoi 50 prosenttia 0,3 Mt:iin, joka vastaa vajaat  1 milj. m³. 

Hakkeen tuonti jäi viime vuonna samalle tasolle kuin edellisenä vuonna (2020), jolloin määrä oli 1,8 milj. m³ haketta ja 1 milj. m³ sivutuotteita energiaksi. Tuontienergiapuun tarkasta käyttömäärästä 2021 ei ole vielä arviota, mutta näyttää siltä, että viime vuoden kasvu toteutui ennen kaikkea kotimaisella puulla.  Tuontihakkeen määrän arvio valmistuu toukokuussa.   

Lisätiedot: Tage Fredriksson, toimialapäällikkö Bioenergia ry, 040 5112246, etunimi.sukunimi@bioenergia.fi