Kaikkiaan 517 eurooppalaista yritystä ja organisaatiota 28 maasta on lähestynyt EU-komissiota kirjeellä. Toimitusjohtajat ja muut korkean tason yritysten edustajat vaativat, että komission tulisi huomioida paremmin bioenergian rooli pyrkiessä eroon venäläisen fossiilisen energian käytöstä ja ylläpitää monipuolista energiantuotannon palettia.  

Kirje lähetettiin perjantaina neljälle keskeiselle komissaarille: puheenjohtaja Von der Leyenille, varapuheenjohtaja Frans Timmermansille, energiakomissaari Kadri Simsonille sekä sisämarkkinakomissaari Thierry Bretonille.  

Yritysjohtajat ovat huolissaan EU-komission maaliskuussa esittelemästä REPowerEU-tiedonannon rajoittuneesta visiosta. Allekirjoittajien mukaan nopeasti vaikuttavia toimia on jätetty huomioimatta bioenergian eri ratkaisuiden, kaukolämmön ja jätteiden energiahyödyntämisessä. Kirjeessä painotetaan, että bioenergia pystyy tarjoamaan ratkaisuja kaikilla eri talouden sektoreilla sekä korvaamaan fossiilista kaasua, öljyä ja kivihiiltä energiajärjestelmissä. 

Merkittävinä huomioina korostettiin, että bioenergia on 95-prosenttisesti peräisin EU:sta ja eurooppalaisilla yrityksillä on vahva globaali johtajuus alan teknologiatoimittajina. Tästä syystä bioenergian koko toimitusketju tarjoaa Eurooppaan jo nyt 800 000 työpaikkaa yli 50 000 yrityksessä. 

Kirjelmässä muistutettiin lisäksi hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) tuoreen raportin esittämästä viestistä, että bioenergialla ja siihen liitettävällä teknologialla on parhaat mahdollisuudet saavuttaa kustannustehokkaasti negatiiviset päästöt. 

Viime viikolla bioenergian roolista ja lisämahdollisuuksista Euroopan energiajärjestelmässä muistutti lisäksi kansainvälisen energiajärjestö IEA:n asiantuntijaryhmä. IEA bioenergy -ryhmä korosti kolmea näkökulmaa: 

  1. kestävällä biomassalla on vielä laajaa lisäpotentiaalia fossiilisen energian korvaamisessa 
  1. energiaturvallisuuden varmistamisessa tarvitaan myös lämmitysratkaisuiden siirtymä kohti ilmastoneutraaliutta 
  1. bioenergia tarjoaa mahdollisuuden yhdistää uusiutuvan energian tuotanto sekä tekniset hiiltä poistavat ratkaisut, mihin on tartuttava 

IEA:n ja komission näkemyserot tulivat esille jo maaliskuussa, kun energiaorganisaation kymmenen kohdan ohjelma korosti Euroopassa olevien bioenergialaitosten voivan nopeasti lisätä bioenergian osuutta. Komission ohjelma on bioenergian osalta suppea ja keskittyy sinänsä kannatettavaan biometaanin lisäämiseen 2030 mennessä. 

Komissiolta odotetaan ensi viikolla tarkentavaa esitystä venäläisestä energiasta irtautumisesta siten, että Eurooppa pysyy samalla ilmastotavoitteissaan. 

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi