Hiilensidonta 2022 -avauspuheessaan Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka kertoi nyt jo toista kertaa järjestettävän tapahtuman tavoitteen olevan laaja-alaisen ymmärryksen lisäämisen hiilensidonnasta ja sen roolista ilmastopolitiikassa. Toukokuussa 2021 järjestetyn edellisen Hiilensidonta 2021 -verkkoseminaarin jälkeen on tapahtunut paljon: 

  • Heinäkuussa 2021 komissio julkaisi valtavan 55-valmiuspaketin, jossa luonnon hiilinielut ovat näkyvästi esillä maankäyttösektorin päästöjä käsittelevän LULUCF-asetuksen kautta. Teknologiset hiilinielut paketissa eivät sen sijaan juuri näy. Ne ovat kuitenkin Euroopan parlamentissa nousseet esiin paketin käsittelyssä esimerkiksi päästökaupan yhteydessä.
  • Joulukuussa 2021 komissio julkaisi Sustainable Carbon Cycles -tiedonannon, jossa on uutta tavoitteellisuutta sekä luonnon hiilinielujen edistämiseen hiiliviljelyllä että myös teknisiin hiilinieluihin. Tiedonannon jatkona komissio on valmistelemassa lainsäädäntöesitystä vuoden loppuun mennessä. 
  • Helmikuussa käynnistynyt Venäjän hyökkäyssota on muuttanut Euroopan energiakartan ja huhtikuussa IPCC julkaisi raporttinsa päästöjen maailmanlaajuisesta vähentämisestä. Se alleviivasi aiempaakin vahvemmalla kynällä tarvetta keinoille poistaa ilmakehästä sinne jo päätynyttä hiiltä – mukaan lukien teknologioilla. Päästöjen vähentämistä ja hiilensidontaa ei pidäkään asettaa vastakkain, vaan edistää kaikkia kustannustehokkaita teknologioita ja ratkaisuja.  
  • Suomessa hiilensidonnalla on näkyvä rooli maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa. On myös julkistettu paljon selvityksiä ja hankkeita liittyen hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen. Nesteen vetyprojektissa, joka sai EU:n innovaatiorahaston rahoituksen, on myös hiilidioksidin varastointi mukana ja myös biohiilten tuotanto laajenee.