Potentiaalia myös pienissä BECCS-systeemeissä

Globaalin konsulttiyrityksen Ricardo Groupin Dr. Naser Odeh kertoi hiilidioksidin poistojen (CDR) roolista nollapäästöjen saavuttamisessa, BECCS:in tilanteesta EU:ssa sekä BECCS:in integroimisesta yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon (CHP), jätteestä peräisin olevaan energiaan (EfW) ja kaukolämpöön. Global CCS Instituten mukaan talteen otetun hiilidioksidin (CCS) hinta on kallis eli n. 400 USD/ CO2 t  (n. 370 €/ CO2 t). Maailmanlaajuisesti tällä hetkellä on olemassa vain 19 BECCS-laitosta. CCS-teknologian yhdistäminen lauhdevoimalaitokseen voi heikentää energiatehokkuutta >30 %.  

Odeh halusi painottaa erityisesti yhteisömittakaavan pienten modulaaristen lämmöntuotantoon yhdistettyjen BECCS-systeemien potentiaalia. Tällaisessa BECCS-systeemissä yhdistettäisiin biohiilen ja hiilidioksidin tuotanto niin, että pystytään saavuttamaan yli 99,5 % hiilidioksidipuhtaus. Etuna modulaarisessa systeemissä on mm. laitoksen läheisyys biomassalähteisiin sekä riippumattomuus kuljetuksen ja varastoinnin infrasta. 

Eurooppaan 44 uutta biohiilen tuotantolaitosta

Hansjörg Lerchenmüller European Biochar Industry Consortiumista esitteli negatiivisten päästöjen teknologiana biohiiltä (PyCCS). Markkinoille on tullut parin viimeisen vuoden aikana erilaisia biohiilen valmistukseen tarkoitettuja pyrolyysilaitoksia. Mahdollisesti valmistuessaan yksi maailman suurimmista hiilenpoistoa teknisesti tekevistä biohiilen tuotantolaitoksista olisi Sveitsin Frauenfeldissä, missä tuotettaisiin 4000 t/v. biohiiltä, mikä vastaa 12 000 t CO2e:ia. Tämä Bioenergie Frauenfeldin tuotantolaitos tulee tuottamaan biohiilen lisäksi myös 45 GWh/v. uusiutuvaa kaukolämpöä sekä 30 GWh/v. sähköä (8000 kotitaloudelle). Euroopassa rakennettiin viime vuonna 25 kpl biohiilen tuotantolaitoksia ja tänä vuonna aiotaan rakentaa 44 kpl tuotantolaitoksia. Tämän vuoden 2022 loppuun mennessä Euroopassa tullaan tuottamaan 40 000 tonnia/v. biohiiltä, mikä vastaa 100 000 t CO2e/v. 

Ilman BECCSiä ilmastotavoitteet hankala saavuttaa

Ilmastopositiivisuuden ja hiilinielujen puolestapuhuja Karolina Unger Klimposta (kuvassa) kertoi BECCS:in tilanteesta Ruotsissa. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi Ruotsissa on tuotettava 3–10 Mtn/v. negatiivisia päästöjä BECCS:in avulla vuoteen 2045 mennessä. Ruotsissa on tällä hetkellä 20 BECCS-projektia kehitteillä. Mukaansatempaavassa esityksessään Unger painotti, että Suomenkin kannattaa panostaa BECCS:iin, koska muuten ilmastotavoitteita on hyvin hankala saavuttaa. 

CCS- ja CCUS-hankkeille rahoitusta

Lena Korkea-Aho esitteli Nordic Investment Bankin (NIB) olevan Pohjoismaiden ja Baltian alueen mandaattivetoinen pankki, jonka tavoitteena on lainarahoittaa projektien tuottavuuden kasvua ja/tai ympäristöhyötyjä. CCUS-hankkeiden kehitykseen tullaan tarvitsemaan 205 miljardia USD (n. 190 mrd. €) vuosittain 2030 vuoteen asti, jotta saavutetaan tavoite nettonollapäästöistä vuoteen 2050 mennessä (IEA). Kommenttipuheenvuorollaan Paula Laine kertoi Ilmastorahaston rahoitusperiaatteesta rahoittaa hankkeita, joilla on korkea vaikuttavuuspotentiaali vähentää päästöjä. Ilmastorahasto on kiinnostunut rahoittamaan myös CCS- tai CCUS-projekteja, mutta hakemuksia on tullut vähänlaisesti. Ilmastorahastolla on yli miljardi euroa rahoitusta jaettavaksi 300 projektille, jotka vähentävät päästöjä millä tahansa sektorilla, eikä rahoittamiselle ole asetettu aikarajaa. 

 

Artikkelikuvassa Karolina Unger Klimposta.