Lausunto ravinnekiertotukimallin sidosryhmäkuulemisessa