Hiilidioksidin talteenotosta ja hyödyntämisestä kuultiin käytännön kokemuksia ja tutkimuksen havaintoja. Juha Ripatti Westenergystä avasi EnergySampo-kokonaisuutta. Tässä Vaasassa kehitteillä olevassa energia-ekosysteemissä yhdistyvät jätehuolto, muovinkierrätys, sähkön- ja lämmöntuotanto, kiertotalous sekä tulevaisuudessa myös päästöttömät liikennepolttoaineet, ja nämä osa-alueet tulevat luomaan toisiaan vahvistavan kokonaisuuden.

 

Matti Rautkivi Nordic Ren-Gasilta kertoi P2X-metaaniverkoston rakentamisesta. Suomessa on jo viisi hanketta etenemässä, ja uusista hankkeista on tarkoitus kertoa vielä tämän kesän aikana.

 

 

Apulaisprofessori Annukka Santasalo-Aarnio Aalto-yliopistosta painotti ajattelutavan muutosta. Talteen otettuna hiilidioksidista tulee päästön sijaan raaka-aine, joka yhdistettynä vetyyn mahdollistaa uuden mittakaavan energiavarastoinnin ja fossiilittomien hiilivetypohjaisten tuotteiden valmistamisen. Teknologia on olemassa, eikä fossiilivapaa talous jää kiinni raaka-aineen saatavuudesta.