Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston JTF ohjelmaehdotus ja alueelliset siirtymäsuunnitelmat liitettäviksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 – EUn alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan sekä niitä koskeva ympäristöselostus