Pellettitilanne oli esillä Bioenergiapäivän iltapäivän polttoainevalikoiman laajentamista käsittelevässä rinnakkaisseminaarissa. Neovan Jarkko Kaattarin mukaan suurin selittävä tekijä pellettipulaan on maakaasun ja sähkön hintakehitys, jotka ovat lisänneet voimakkaasti pelletin kysyntää sekä hintaa Euroopassa. Wegan Pasi Keski-Karhu toi esille monia käytännön haasteita, miksi biomassan tuonti ei niin nopeasti pysty vastaamaan markkinatilanteen muutokseen. Turun AMK:n Juha Kääriä esitteli järviruo’on mahdollisuuksia ja juuri todentuvassa olevaa tuotekehitystä sen hyödyntämiseksi. Carbons Finland Oy:n Markku Suutari esitteli case-esimerkin pajun kasvattamisesta ja hyödyntämisestä biohiilen tuotannossa sekä Kardonarin Patrik Mattsson olkikattiloiden käytöstä maatiloilla. 

Biopolttoaineita, biokaasua ja jalosteita käsittelevässä rinnakkaisseminaarissa kuultiin tuoreimmat uutiset BioEnergon Poriin rakennettavasta biokonversiolaitoksesta, missä teollisuuden sivutuotteista tehdään etanolia, biokaasua ja ligniiniä. Joensuun Biocoal Oy rakentaa Suomeen kokoluokassaan ensimmäisen laitoksen, joka tuottaa vuositasolla 60 000 tonnia torrefioitua biomassaa ja myöhemmin toivottavasti biohiiltä. Biohiilen markkinat ovat voimakkaassa kehitysvaiheessa hyvin vaihteleviin käyttötarkoituksiin. Biokaasun tuotannon kaksinkertaistaminen jo toimivissa laitoksissa on mahdollista hyödyntämällä Doranovan kehittämää menetelmää, joka perustuu puusta tehdyn synteesikaasun syöttämiseen tavalliseen biokaasuprosessiin. Lopuksi AFRYn Esa Sipilä kertoi EU:n uusiutuvien polttoaineiden markkinoista EU:n alueella tällä vuosikymmenellä sekä myöhemminkin maalla, merellä ja ilmassa.