Suomen suurin energiatapahtuma, joka toinen vuosi järjestettävä Tampereen Energiamessut 22.-24.10.2022, keräsi lähes 6000 kävijää ja näytteilleasettajaa yhteen. Bioenergia ry oli jälleen tapahtuman yhteistyökumppanina. Yhdistys oli yhteismessuosastolla muiden alan toimijoiden kanssa ja kokosi myös kaksi miniseminaaria messulavoille. Messuilla oli laajasti esillä bioenergian teknologiatoimittajia. 

Tiistain miniseminaarissa energiamarkkinoiden spesialisti Pinja Salhoja Tampereen Sähkölaitokselta valotti juuri julkaistua bioenergian kestävyyttä koskevaa selvitystä. Hän kiteytti laajan selvityksen kolmen kysymyksen ympärille: mitä jakeella tehtäisiin, mikäli sitä ei käytettäisi energiantuotannossa, mitkä ovat jakeen energiakäytön elinkaaripäästöt sekä mitkä ovat biopolttoaineen hankinnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen? Selvitys palvelee myös Sähkölaitoksen oman osaamisen kehittämistä polttoaineen hankinnassa, Salhoja korosti. 

Lisäksi messukävijät kuulivat esityksen Againity AB:n ORC-teknologiaa käyttävästä pienen kokoluokan sähköntuotantoyksiköstä. Sen voi asentaa jälkikäteen sopivaan hukkalämmön lähteeseen tai kattilaan, kun lämpö on yli 80 asteista. Aganityä Suomessa edustavan Venditor Oy:n Fredrik Ahlström kertoi heidän ensimmäisen laitoksensa olevan tulossa Haapajärven Lämmölle huhtikuussa 2023. 

Xylogasin Fredrik Ek esitteli biomassan kaasutusteknologiaa ja sen yhdistämistä biokaasun tuotannon yhteyteen metanoimalla tuotekaasua. Aihetta on käsitelty hiljan myös Bioenergia-lehdessä.

Ilmastopositiivista energiantuotantoa

Esitykset jatkuivat keskiviikkona ilmastopositiivisen energiantuotannon ympärillä. Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty esitteli hiilensidontatapoja ja niiden potentiaalia tuottaa negatiivisia päästöjä. Erityisesti BECCS:in (Bioenergy with Carbon Capture and Storage) rooli negatiivisten päästöjen tuottamisessa nähdään tärkeänä mm. IPCC:n tuottamissa laskelmissa erityisesti, kun tavoitellaan 1,5 C:n polkua. Suomessa BECCS:illä on erityinen mahdollisuus kasvuun, koska Suomessa on poikkeuksellisen paljon ns. pistemäisiä biogeenisiä päästöjä tuottavaa teollisuutta. BECCS:in lisäksi negatiivisten päästöjen teknologiana biohiilellä voi olla pidemmällä tähtäimellä, vuoteen 2100 mennessä, valtava kumulatiivinen hiilensidontapotentiaali maailmanlaajuisesti. 

Tampereen Sähkölaitoksen Pinja Salhoja esitteli juuri toteutetun bio-CCS-selvityksen (biogeenisen hiilidioksidin talteenotto ja varastointi) tuloksia. Tampereen Sähkölaitos on ensimmäisten joukossa Suomessa suunnittelemassa hiilidioksidin kuljettamista pysyviin varastoihin, jotka todennäköisesti sijaitsevat Norjan rannikolla, entisillä öljy- ja maakaasukentillä. Hiilidioksidin talteenoton piipun päästä ja sen kuljetuksen kustannusten Tampereen Naistenlahden voimalaitokselta esim. Northern Lights -projektin pysyvään varastoon on arvioitu kokonaisuudessaan olevan 137 /tCO2. Tämän lisäksi talteenottoteknologia vaatii 103 miljoonan euron investoinnin voimalaitokselle. Kustannukset koostuvat hiilidioksidin talteenotosta (37 €/tCO2), hiilidioksidin kuljettamisesta rekalla Naistenlahdelta rannikolle satamaan, esim. Poriin (10 €/tCO2) sekä hiilidioksidin laivatankkikuljettamisesta Norjan rannikolle pysyvään varastoon (90 €/tCO2). 

Yhdysvalloissa toimintansa aloittanut suomalaislinkittynyt biohiilialan yritys Carbo Culture piti puheenvuoron seminaarissa. Business Development Lead Ilkka Taponen julkisti, että Carbo Culture aikoo laajentaa toimintaansa nyt Suomeen. Carbo Culturella on nyt rekrytointi käynnissä, jotta uusi tuotantolaitos saadaan käyntiin vuonna 2024 ja biohiilen tuotanto siellä kaupallistettua vuonna 2025. 

Seminaarien esitysmateriaalit: