Iltapäivän toisen polttoainemarkkinasession aloitti tutkija Eirik Ogner Jåstad Norjan NMBU-yliopistosta. Hänen esityksensä käsitteli vuoden 2021 julkaistuja pohjoismaisia puhtaan energian skenaarioita, joissa bioenergia oli yksi ratkaisuraiteista, hiilidioksidin talteenotto, hyödyntämis- ja varastointiteknologiat toinen ja P2X-teknologiat kolmas. Pääkeino on laaja sähköistyminen ja kaikkea tukee rinnalla energiatehokkuuden kasvattaminen ja käyttäytymismallien muutos. Selvitystä ei ole toistaiseksi päivitetty Ukrainan sodan olosuhteisiin. 

Uusi kannustejärjestelmä metsätalouteen 

Maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Antti Leinonen esitteli metsätalouden uuden määräaikaisen kannustejärjestelmän (METKA) valmistelutilannetta. Uuden järjestelmän on tarkoitus alkaa vuoden 2024 alusta ja eduskunnan on tarkoitus hyväksyä se vuoden 2022 loppuun mennessä​. Valtioneuvoston asetus, jossa asetetaan tarkemmat tukiehdot on parasta aikaa lausunnolla 18.11.2022 saakka​. Kannustejärjestelmän on ajateltu tulevan voimaan erillisellä valtioneuvoston asetuksella vuoden 2023 aikana, kunhan komissio on sen ensin hyväksynyt. 

Energiapuun saatavuudessa sekä haasteita että mahdollisuuksia

L&T Biowatin ja Neovan puupolttoaineliiketoiminnan yhdistymisestä kesällä syntyneen Laania Oy:n toimitusjohtaja Tomi Vartiamäki loi osallistujille kuvaa kierrätys- ja puupolttoaineiden markkinasta. Epävarmuustekijöitä on Ukrainan sodan seurauksena paljon lähtien kustannuskehityksestä ja jatkuen kilpailuun niin raaka-aineesta kuin tekijöistäkin. Sääntely tuo tämän päälle uusia epävarmuustekijöitä. Kaikesta huolimatta näkymä on tällä hetkellä nousujohteinen ja energiapuun saatavuuteen liittyy sekä mahdollisuuksia että haasteita. Kierrätyspolttoaineiden osalta kierrätysvelvoitteet sekä yleinen kulutuksen vähentyminen pienentävät tarjontaa 

Haketusalalla tuleville vuosille näkyvissä kasvua

Päivän päätti Koneyrittäjät ry:n varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, joka kuvasi haketusliiketoiminnan tilannetta ja haasteita. Näitä ovat mm. kausivaihtelun hallinta, kustannuskehitys, työvoimakysymykset, rahoitus ja vakuuttaminen sekä kysynnän kehitys. Haketusalan yritysten keskimääräinen liikevaihto on ollut kuitenkin lievässä kasvussa vuodesta 2017 alkaen. Liiketulosprosentti on pysynyt kuitenkin alle 6 %:ssa. Tuleville vuosille näyttäisi olevan luvassa vahvaa kasvua. Samalla epävarmuutta toimintaympäristössä luovat uudet energiantuotantomuodot, EU-sääntely, tuontikäyttäytyminen pidemmällä aikavälillä sekä yleisen mielipiteen kehitys.