Bioenergia ry:n syyskokous pidettiin 13.12.2022 Etelärannassa ja Teams-yhteydellä. Kokous valitsi vuoden 2023 hallitukseen seuraavat henkilöt vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti:

Uudet jäsenet 2023-2024
Timo Aaltonen, Helen Oy
Pertti Vanhala, Oulun Energia Oy
Pauli Otava, Versowood Oy
Sami Markkanen, Kotkan Energia Oy
Carita Ollikainen, Valmet Oyj

Varajäsenet 2023-2024
Pertti Sundberg, Turun Seudun Energiantuotanto Oy
Pasi Rantonen, Neova Oy
Tino Aalto, Sahateollisuus ry
Tomi Vartiamäki, Laania Oy
Zoltan Kosy, Tornator Oy

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jussi Lehto Keravan Energia -yhtiöistä. Hallituksessa jatkavat myös:

Jäsen 2022-2023
Rogaciano Cavadas Kaipainen, Metsä Group
Pauli Rintala, MTK ry
Reijo Wuorio, Hakevuori Oy
Juha Räsänen, Savon Voima Oyj
Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry
Mikael Ohlström, Neste Oyj

Varajäsen 2022-2023
Arto Lampinen, Metsä Group
Ossi Miettinen, Metsähallitus Metsätalous Oy
Juho Haukkala, Metsän Woima Oy
Antti Jussi Halminen, Tampereen Sähkölaitos Oy
Sami Kuitunen, EPV Energia Oy
Matti Asikainen, Kanteleen Voima Oy

Kokous myös hyväksyi hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Vuonna 2023 jäsenmaksuja korotetaan 4 %. Jäsenmaksuja on viimeksi korotettu kaikkien jäsenryhmien osalta 2019. Hintatason yleinen nousu vuodesta 2018 vuoteen 2023 on arviolta 10 % luokkaa.

Valiokunnat vuodelle 2023

Bioenergia ry:n hallitus nimesi vuoden viimeisessä kokouksessa 13.12.2022 valiokunnat vuodelle 2023 vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti:

Puuenergia
Ossi Miettinen Metsähallitus, Metsätalous Oy
Heikki Alanne, Versowood Oy
Karoliina Muukkonen, Energiateollisuus ry
Esa Koskiniemi, EPV Aluevarannot Oy (EPV Energia Oy)
Mats Kauppila, Valmet Oyj
Valtteri Katunpää, Mhy Lounametsä (Lounapuu Oy)
Pasi Keski-Karhu, Wega Oy
Jarkko Kaattari, Neova Oy
Pauli Rintala, MTK ry
Tommi Kauhanen, Itä-Suomen Biomassa Oy (Savon Voima Oy)
Mikko Kurki, Sappi Oy
Karoliina Kärkäs, Loimua Oy
Matti Kymenvaara, MK Ab
Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Jari Taskinen, Encore Ympäristöpalvelut Oy
Jarkko Ylä-Kotola, Kotkan Energia Oy
Mika Järvenpää, Inergia Oy
Jari Stenvall, Helen Oy
Sakari Salonen, Lahti Energia Oy
Hannariina Honkanen JAMK
Tomi Vartiamäki, Laania Oy
Kari Perttilä, Sahateollisuus ry
Mikko Juvonen, Keravan Energia Oy
Tiina Vanha-Jaakkola, Tampereen Sähkölaitos Oy
Juha Hyvärinen, Metsä- ja bioenergiaklinikka Oy

Biopolttonesteet, kaasumainen bioenergia ja biojalosteet
Hannu Niemelä Tapio Palvelut Oy, Tapio
Tuomas Mäkinen, Wibax Oy
Mika Alava NordFuel Oy, (Kanteleen Voima Oy)
Heikki Lindfors, Energiateollisuus ry
Joakim Autio, Valmet Oyj
Anssi Kainulainen, MTK ry
Mika Juvonen, Biokymppi Oy
Juha Ala-Huikku, Gasum Oy
Mattias Hellström, Neste Oyj

Hiilensidonta ja CCUS
Hannu Niemelä, Tapio Palvelut Oy, Tapio
Johanna Laukkanen, Kanteleen Voima Oy
Asta Ervola, Metsähallitus Metsätalous Oy
Hanna Ojanen, Carbo Culture Oy
Petter Haveri, Energiateollisuus ry
Leena Saarela, Vaskiluodon Voima Oy (EPV Oy)
Carita Ollikainen, Valmet Oyj
Anssi Kainulainen, MTK ry
Janne Koskelainen, Rakeistus Oy
Rauno Tolonen, Helen Oy
Anne Yrjönen, Carbofex Oy
Matti Kymenvaara, MK Ab
Pinja Salhoja, Tampereen sähkölaitos Oy
Heikki Sonninen, Torrec Oy

Turve ja kasvualustat
Juha Ollila, Kanteleen Voima Oy
Hanna Haavikko, Suomen turvetuottajat ry
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Timo Orava, EPV Aluevarannot Oy (EPV Energia Oy)
Janne Pitkänen, Biolan Oy
Pasi Rantonen, Neova Oy
Mika Virtanen, MTK ry
Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Marko Vainionpää, Koneyrittäjät ry
Kaj Finne, Alholmens Kraft Oy
Tarja Väyrynen, Oulun Energia Oy
Ludwig Gilbert, JAMK