Hyppäsin Bioenergia ry:n työhön mukaan viime vuonna juuri, kun Venäjä oli aloittanut hyökkäyssodan Ukrainassa, joten eteen on tullut paljon pohdintaa toimialasta ja jyrkkiä käänteitä niin Suomessa kuin EU:ssa. Juuri ensimmäisenä työpäivänäni todentui, että pakotteet tulevat sulkemaan Suomen ja Venäjän rajaa laajalti ja tällä tulisi olemaan suuret vaikutukset bioenergia-alaan. Vuosi harjoittelijana on ollut haastava, mutta myös äärimmäisen antoisa. Onkin ollut erityisen mielenkiintoista työskennellä Bioenergia ry:ssä, kun bioenergiakenttää on myllerretty juurista latvuksiin.  

Olen saanut työskennellä Bioenergia ry:ssä hiilensidontaharjoittelijana perhevapaan sijaisena vuoden 2022. Vuodenvaihteessa 2021-2022 BEryyn perustettiin Hiilensidonta ja CCUS -valiokunta sekä Suomen biohiiliyhdistyksen toiminnot siirrettiin BEryyn ja perustettiin biohiiliverkosto. Näiden vetäjä Erika Laajalahti jäi ensimmäisten kokousten jälkeen perhevapaalle, ja tämän vuoden Hannu Salo on vetänyt Hiilensidonta ja CCUS -valiokuntaa ja Hannes Tuohiniitty biohiiliverkostoa. Minä olen toiminut avustavana sihteerinä kummassakin elimessä.  

EU:sta esityksiä liukuhihnalta

Bioenergia-alan edunvalvontatyö on ollut kiihdyksissä. Viime vuonna komissiolta on tullut esityksiä nopeassa tahdissa kuin liukuhihnalta. Metsänkäytön kestävyyteen liittyvän RED3:n eteneminen suomalaisten meppien luotsaamana on ollut kova pala seurata, kun samalla Venäjän tuonnin loppumisesta on seurannut suomalaisia henkilökohtaisesti koskettava bioenergian käytön tarpeen lisääntyminen seuraavista talvista selviämiseksi. Samalla EU-taksonomiaan lisättiin kestävänä sijoituskohteena maakaasu, joka muuten Ruotsissa yritetään nyt nimetä fossiilikaasuksi. Ristiriidan huomaamista on hyvin hankala välttää EU-päätöksiä seuratessa. 

Bioenergia tiukasti säädelty

Bioenergian kestävyys on tähänkin asti ollut hyvin tiukasti säädelty. Bioenergiaa tuotetaan pääasiassa täysin lähteistä, jotka muuten jäisivät jätteenä maatumaan ja päästäisivät sisältämänsä päästöt ilmakehään lähivuosina joka tapauksessa. Bioenergia ry:n tavoitteena onkin sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden yhteen nivominen, niin että kestävä kehitys tapahtuu järkevästi ilman ilmastonmuutokseen negatiivisesti vaikuttavia takapakkeja. 

Hiilivuodon välttäminen tapahtuu maanläheisellä edunvalvonnalla

Niin hiilivuotojen kohdalla kuin kaikessa edunvalvonnassaan, BEry pyrkii maanläheiseen ja toimintakentän huomioon ottavaan vaikuttamiseen. Hiilivuodot tarkoittavat projektien siirtymistä toisaalle, missä ei ole yhtä tiukka ympäristölainsäädäntö. Esimerkiksi jos hakkuu kielletään jossain kohteessa, niin se siirtyy väistämättä toiseen kohteeseen. 

Hiilensidontaa Bioenergia ry:ssä

Hiilensidonta-alalla BEry on ollut tärkeässä roolissa Suomessa, kun BEryn järjestämät Hiilensidonta 2021 ja 2022 -tapahtumat ovat onnistuneet mainiosti. Tapahtumissa on tuotu esille niin luonnon hiilinieluja, puutuotteiden mahdollisuuksia kuin teknistä hiilensidontaa eli mm. biohiiltä ja BECCS:siä (bioenergiaan yhdistetty hiilidioksidin talteenotto ja varastointi). Näillä kahdella hiilensidontateknologialla pystytään luomaan bioenergiaan yhdistettyjä negatiivisia päästöjä eli biomassassaan fotosynteesillä sitoutunut hiili varastoidaan pysyvästi tai pitkäikäisesti pois ilmakehästä.  

Biohiili Bioenergia ry:hyn vuonna 2022

Biohiilellä on aivan oman luokkansa potentiaali hiilensidontateknologiana, kun materiaalinakin se voi toimia vaikkapa fossiilisen hiilen korvaajana teollisuudessa, pilaantuneen ympäristön suodattajana ja maanparannusaineena varsinkin oikealla tavalla vaikkapa kompostiin lisättynä. Viime vuoden aikana biohiiliverkostossa on edistetty biohiilen laatuluokitusta, pyrolyysin sivutuotteita, tehty päivitetty biohiiliverkkosivu sekä selkeytetty ymmärrystä kompensaatiomarkkinoiden ja biohiilen suhteesta. Biohiilen siirtymisessä BEryn edunvalvontaan sisältyy myös viesti siitä, että biohiilellä on roolia integroitua moniin toimintoihin mukaan. Pyrolyysissä prosessista tulee ylimääräistä lämpöä, jonka biohiililaitos voi mahdollisuuksiensa mukaan liittää kaukolämpöverkkoon. 

Alkavana vuonna 2023 tulee realisoitumaan, miten syvä energiakriisi on suomalaisille. Toivon, että yhteistyöllä kaikki selviävät hyvin tästä talvesta. Hyvää uutta vuotta 2023! 

Niina Välinen

Kirjoittaja on ollut vuonna 2022 Bioenergia ry:n hiilensidontaharjoittelijana, ja hän on todella innostunut biohiilen mahdollisuuksista.
niina.valinen@bioenergia.fi / 0447773621